Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Informator
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Młoda Kadra Techniczna
Kontakt
KONFERENCJE
TECH-BUD'2015
WPPK 2013
Wyszukaj

 
 
 

Sprawozdanie z IV Sympozjum Naukowo-Gospodarczego "Inwestycyjny Gdańsk”

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    27.04.2016
Sprawozdanie

W dniu 22 kwietnia 2016 r. w Gdańsku odbyło się IV Sympozjum Naukowo-Gospodarcze "Inwestycyjny Gdańsk". Na to jednodniowe spotkanie zjechali się delegaci z całej Polski. Oddział Małopolski PZITB reprezentowali kol. Aneta Nowak-Michta oraz kol. Mateusz Kreska.

ImageCzytaj dalej...

Zebranie Członków Koła Grodzkiego w dniu 10 maja 2016

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    13.04.2016
Zaproszenie

Zebranie odbędzie się w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej

ImageCzytaj dalej...

Zaproszenie Koła Młodej Kadry Technicznej

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    8.04.2016
Zaproszenie

Spotknie inżynierskie nt. "Centrum Kulturalno Kongresowe Jordanki - unikalna architektura betonu" odbędzie się w slli 1/7 budunku "Działownia" na terenie Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24 w dniu 12 kwietnia o godz. 18:00

Walne Zgromadzenie Delegatów

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    23.03.2016
Sprawozdanie

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów odbyło się w dniu 19 marca 2016 w budynku NOT w Krakowie. Wybrano nowego Przewodniczącego, którym został kol. Maciej Gruszczyński oraz władze Oddziału Małopolskiego na kadencję 2016-2020

ImageCzytaj dalej...

Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    01.12.2015

11-13 maja 2016 roku, w Cedzynie koło Kielc, odbędzie się XIV Konferencja Naukowo-Techniczna, "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego", współorganizowana przez PZITB Oddział Kielce.

ImageCzytaj dalej...

Zebranie Członków Koła Grodzkiego w dniu 5 kwietnia 2016

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    7.03.2016
Zaproszenie

Zebranie odbędzie się w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

ImageCzytaj dalej...

Zaproszenie Koła AGH - "SYRIA & JORDANIA - obrazki z podróży"

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    10.03.2016
Zaproszenie

Zebranie Członków Koła Seniorów w dniu 9 marca 2016

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    25.02.2016
Zaproszenie

9 marca 2016 roku odbędzie się pierwsze w tym roku Zebranie Koła Seniorów .

ImageCzytaj dalej...

"Witraże w budownictwie" - relacja ze spotkania Koła Grodzkiego w Krakowie

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    14.02.2016 ImageCzytaj dalej...

Walne Zebranie Członków Koła przy PK

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    13.01.2016

12 stycznia 2016 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZITB przy Politechnice Krakowskiej.
Przewodniczącym Koła na kolejną kadencję został wybrany kol. Mirosław Boryczko.

Studia Podyplomowe "Bezpieczeństwo obiektów budowlanych w sytuacji pożaru"

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    01.12.2015

Politechnika Krakowska ogłasza nabór na studia podyplomowe w roku akademickim 2015/2016 nt. "Bezpieczeństwo obiektów budowlanych w sytuacji pożaru"

ImageCzytaj dalej...

Niekonwencjonalne rozwiązania konstrukcji budynku "Brama Poznania"

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    30.11.2015

XIII Krajowy Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry PZITB

Image ZAŁĄCZNIK TREŚĆ
    Sprawozdanie

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z notatki sporządzonej z przebiegu XIII Krajowego Zjazdu Naukowo-Technicznego Młodej Kadry PZITB.

WORKCAMP – Pracuj, Pomagaj, Rozwijaj się !!!

Image ZAŁĄCZNIKI TREŚĆ
    Sprawozdanie

Film

Gorąco zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem i materiałem filmowym z projektu Młodej Kadry PZITB - WORKCAMP, w ramach którego organizowana była pomoc potrzebującym instytucjom pożytku publicznego.

Koło Seniorów Oddziału Małopolskiego PZITB zaprasza

Image ZAŁĄCZNIK TREŚĆ
    Zaproszenie

Koło Seniorów Oddziału Małopolskiego PZITB zaprasza na pierwsze powakacyjne zebranie, które odbędzie się dnia 28 września 2015 r. (poniedziałek), o godz. 16.00, w budynku Domu Technika w Krakowie, w sali „B” na II piętrze.
Zebranie swoją obecnością zaszczyci prof. dr hab. inż. Andrzej Paulo, który wygłosi prelekcję.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Koło PZITB przy Akademii Górniczo-Hutniczej zaprasza

Image ZAŁĄCZNIK TREŚĆ
    Zaproszenie

Koło AGH PZITB zaprasza na zebranie otwarte,
które odbędzie się 6 października 2015 r. o godz. 17.00, w budynku w budynku Domu Technika, przy ul. Straszewskiego 28, w sali „B” na II piętrze.
Temat spotkania – „Obiekty mostowe na terenach górniczych – odporność na deformacje terenu”, „Obiekty mostowe na terenach górniczych – odporność na wstrząsy górnicze” i „Pomiary termowizyjne w budownictwie i przemyśle”.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Sprawozdanie ze spotkania „Możliwości i zalety stosowania oprogramowania BIM na przykładzie programu Tekla Structures w budownictwie.”

Image ZAŁĄCZNIK TREŚĆ
    Sprawozdanie

Zapraszamy do zapoznania się z sprawozdaniem ze spotkania „Możliwości i zalety stosowania oprogramowania BIM na przykładzie programu Tekla Structures w budownictwie.”, które miało miejsce w dniu 27 maja 2015 r.

Możliwości i zalety stosowania oprogramowania BIM an przykładzie programu Tekla Structures w budownictwie

Image
   

Minimalna stawka kalkulacyjna wynagrodzenia w budownictwie

Image
   

Sprawozdanie z wyjścia technicznego Młodej Kadry PZITB

Image ZAŁĄCZNIK TREŚĆ
    Sprawozdanie

Zapraszamy do zapoznania się z sprawozdaniem z wyjścia Młodej Kadry PZITB na budowę biurowca przy al. Pokoju w Krakowie.

Wywiad z Profesorem Kazimierzem Flagą

Image ZAŁĄCZNIK TREŚĆ
    Wywiad

Zapraszamy do zapoznania się z filmem z wywiadem z Profesorem Kazimierzem Flagą zrealizowanym przez Koło Młodych PZITB w ramach akcji "Honor Inżyniera".

Obrazki z podróży do Indii i Nepalu

Image ZAŁĄCZNIK TREŚĆ
    Plakat

Koło AGH PZITB zaprasza na zebranie otwarte,
które odbędzie się w czwartek, 19 marca 2015 r. o godz. 18.30, w budynku AGH, pawilon C-4, w sali 301.
Temat spotkania – „Obrazki z podróży do Indii i Nepalu”. Prelegentem będzie Kolega Wojciech Kocot.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Sprawozdanie ze Zjazdu Młodej Kadry PZITB

Image ZAŁĄCZNIK TREŚĆ
    Sprawozdanie

Zapraszamy do zapoznania się z sprawozdaniem ze Zjazadu Młodej Kadry PZITB w Warszawie, które miało miejsce w dniach 24-26 października 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Koła Grodzkiego PZITB Kraków

Image ZAŁĄCZNIK TREŚĆ
    Sprawozdanie

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Koła Grodzkiego w Krakowie za I półrocze 2014r.

Sprawozdanie ze Zgrupowania Młodej Kadry PZITB

Image ZAŁĄCZNIK TREŚĆ
    Sprawozdanie

Zapraszamy do zapoznania się z sprawozdaniem ze zgrupowania Komitetu Młodej Kadry PZITB w Olsztynie, które miało miejsce w dniach 20-22 czerwca 2014 r.

Sprawozdanie ze spotkania informacyjnego
„Procedura uzyskania uprawnień budowlanych”

Image ZAŁĄCZNIK TREŚĆ
    Sprawozdanie

Zapraszamy do zapoznania się z sprawozdaniem ze spotkania informacyjnego „Procedura uzyskania uprawnień budowlanych”, które odbyło się w dnia 24 maja br. na Politechnice Krakowskiej

Sprawozdanie z seminarium
„Projekt konstrukcji Centrum Kongresowego w Krakowie”

Image ZAŁĄCZNIK TREŚĆ
    Sprawozdanie

Zapraszamy do zapoznania się z sprawozdania z seminarium „Projekt konstrukcji Centrum Kongresowego w Krakowie”, które odbyło się w dniu 23 maja br.

Kodeks urbanistyczno-budowlany - projekt

Image ZAŁĄCZNIKI TREŚĆ
    Zaproszenie

Kodeks

Prezentujemy pismo prof. Zygmunta Niewiadomskiego, przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, zapraszającego do zgłaszania uwag i propozycji do podstawowej wersji projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.

Relacja z wycieczki technicznej - Gołkowice Dolne

Image ZAŁĄCZNIK TREŚĆ
    Relacja

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wyjazdu technicznego członków Koła PZITB w Nowym Sączu na budowę kościoła w Gołkowicach Dolnych k. Starego Sącza w dniu 22 maja br.

XIII Konferencja Naukowo-Techniczna

Image ZAŁĄCZNIK TREŚĆ
    Sprawozdanie

XIII Konferencja Naukowo–Techniczna
Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego z dnia 21-23 maja 2014 r., Cedzyna k. Kielc

Sprawozdanie z roku 2013

Image ZAŁĄCZNIK TREŚĆ
    Sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Małopolskiego PZITB w 2013 roku

Album dokumentujący realizację Stadionu Narodowego w Warszawie

Image ZAŁĄCZNIK TREŚĆ
    List

List dyrektora wydawnictwa BOSZ do członków PZITB

12. Międzynarodowe Warsztaty Mikropalowe i Międzynarodowa Szkoła Mikropali

Image TERMIN KONFERENCJI TREŚĆ
    11-14.06.2014

Zapraszamy do zapoznania się z pismem dotyczącym Międzynarodowych Warsztatów Mikropalowych i Międzynarodowej Szkoły Mikropali, oraz bliżej, na stronach: www.iwm2014.org i www.szkolamikropali.pl

ImageOgłoszenieImageUlotka>

Sprawozdanie z wyjścia technicznego do Laboratorium Akustyki Technicznej AGH

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    17.03.2014

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z wyjścia technicznego do
Laboratorium Akustyki Technicznej AGH, które odbyło się 14 marca br.

ImageSprawozdanie

Sprawozdanie z seminarium „Hala widowiskowo sportowa
w Krakowie-Czyżynach od fundamentu po dach”

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    17.03.2014

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z seminarium „Hala widowiskowo sportowa w Krakowie-Czyżynach od fundamentu po dach”, które odbyło się 4 marca br. na Politechnice Krakowskiej.

ImageSprawozdanie

 

Sprawozdanie z XI zjazdu Młodej Kadry Technicznej PZITB

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    07.03.2014

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem
z XI krajowego zjazdu MKT PZITB, który odbył się w dniach 13-14 lutego w Gdańsku.

ImageSprawozdanie

Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    03.07.2013

21-23 maja 2014 roku, w Cedzynie koło Kielc, odbędzie się XIII Konferencja Naukowo-Techniczna, "Warsztat Pracy Rzecoznawcy Budowlanego", współogranizowana przez PZITB Oddział Kielce.

 ImageCzytaj dalej...
Prenumerata na rok 2014
Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ

   

13.02.2014

Zachęcamy do prenumeraty czasopism technicznych na 2014 rok:

„INŻYNIERIA I BUDOWNICTWO” -  www.zgpzitb.org.pl

„PRZEGLĄD BUDOWLANY” – www.przegladbudowlany.pl

„MATERIAŁY BUDOWLANE” –  www.materialybudowlana.info.pl

Czasopisma te są również do wglądu w Biurze Zarządu Oddziału PZITB.

 

Sprawozdanie Oddziału Małopolskiego z kadencji 2008-2011

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
         25.03.2012

Przedstawiamy Sprawozdanie Oddziału Małopolskiego PZITB w Krakowie z prac w kadencji 2008-2011.

ImageSprawozdanieSzkolenia
Tutaj nie ma tymczasem żadnych informacji. Zapraszamy wkrótce
 
 
 
 
Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone