Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Kontakt
Młoda Kadra Techniczna
KONFERENCJE
WPPK 2022
TECH-BUD'2019
Wyszukaj

 
 
 
SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE Drukuj Email
SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE

W środę, 19 maja 2021 r. odbyło się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Małopolskiego PZITB. Ze względu na pandemię covid-19 i związane z tym ograniczenia po raz pierwszy w historii WZD Oddziału zostało przeprowadzone w trybie hybrydowym, tj. członkowie Prezydium, wytypowani członkowie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej zgromadzili się w sali im. prof. I. Stella-Sawickiego w Domu Technika przy ul. Straszewskiego 28 a pozostali Goście i Delegaci łączyli się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Zoom.


Na sali obrad WZD


Na sali obrad WZD

Gościem honorowym tegorocznego Zebrania była kol. prof. Maria Kaszyńska – Przewodnicząca Zarządu Głównego PZITB. W swoim wystąpieniu podkreśliła rolę i znaczenie Oddziału Małopolskiego oraz nakreśliła plan działań ZG na bieżący rok.


Przewodnicząca ZG - prof. Maria Kaszyńska w trakcie wystąpienia na WZD

Po przywitaniu zgromadzonych Delegatów – Przewodniczący Oddziału Małopolskiego PZITB – kol. Maciej Gruszczyński rozpoczął zebranie od wyboru Przewodniczącego WZD, którym wybrany został kol. Paweł Bałos. Na zastępcę Przewodniczącego WZD zgromadzeni wybrali kol. Jerzego Drobniaka. Sekretarzami zebrania zostali – kol. Alicja Guzik i kol. Dominika Dębska.


Przewodniczący WZD - kol. Paweł Bałos oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - kol. Ewa Koczanowicz-Skwiercz

W dalszej części WZD Przewodniczący Oddziału przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej a Pani Krystyna Cichoń z Biura Kryterium - zaprezentowała wykonanie preliminarza i wynik finansowy Oddziału i Ośrodka Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego za rok 2020. Po ww. prezentacjach Przewodniczący WZD zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdań – merytorycznego oraz finansowego. Delegaci w głosowaniu sprawozdania przyjęli oraz udzielili Zarządowi Oddziału absolutorium za działalność w roku sprawozdawczym. W kolejnym punkcie WZD Przewodniczący Oddziału podziękował Delegatom za udzielone absolutorium i przedstawił główne kierunki aktywności, planowane na rok 2021. Następnie odbyła się dyskusja, po której zakończeniu Przewodniczący WZD zakończył zebranie.

Maciej Gruszczyński

 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone