Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Kontakt
Młoda Kadra Techniczna
KONFERENCJE
WPPK 2022
TECH-BUD'2019
Wyszukaj

 
 
 
XXI spotkanie Małej Grupy Wyszehradzkiej Drukuj Email
XXI spotkanie regionalnych organizacji budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej
w Krakowie


W dniach od 19 do 22 sierpnia 2021 r. odbyło się kolejne, już dwudzieste pierwsze spotkanie regionalnych organizacji budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej czyli tzw. Małej Grupy Wyszehradzkiej V-4. W tym roku gospodarzem spotkania była Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie, a współgospodarzem Małopolski Oddział PZITB. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele izb i związków inżynierów budownictwa z następujących regionów: Ostrawa i Karlowe Vary w Czechach, Trnawa i Koszyce na Słowacji, oraz Miszkolc i Eger na Węgrzech. Nasz Oddział PZITB reprezentowali koledzy Maciej Gruszczyński i Karol Firek.

Jak co roku spotkanie było okazją do wymiany informacji i opinii na temat najważniejszych wydarzeń dotyczących budowlanych organizacji inżynierskich w poszczególnych regionach, które miały miejsce w ostatnim czasie. Było to tym cenniejsze, że ze względu na pandemię, spotkanie w ubiegłym roku nie mogło odbyć się bezpośrednio.

W piątek 20 sierpnia zaproszone delegacje uczestniczyły w seminarium zorganizowanym w Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego na Politechnice Krakowskiej (fot. 1). Referat w imieniu gospodarzy przestawiła kol. Katarzyna Nowak reprezentująca PZITB. Po prezentacjach referatów była okazja do zapoznania się z potencjałem naukowo-badawczym MCBE.


Fot. 1. Przewodniczący delegacji otrzymują Fotokronikę 20 lat współpracy regionalnych organizacji

W sobotę 21 sierpnia rano została zorganizowana wycieczka techniczna na budowę tunelu w ciągu Trasy Łagiewnickiej (fot. 2), a także na budowę obiektów mostowych w ciągu magistrali kolejowej przecinającej centrum Krakowa (fot. 3) oraz do ukończonego niedawno wieżowca Unity Tower czyli dawny tzw. Szkieletor (fot. 4). Z kolei wieczorem nastąpiło uroczyste podpisanie Deklaracji Izb i Stowarzyszeń Inżynierów z krajów grupy V4 dotyczącej dalszej współpracy oraz odbył się okolicznościowy koncert artystów Piwnicy Pod Baranami.


Fot. 2. Budowie tunelu w ciągu Trasy Łagiewnickiej


Fot. 3. Budowie estakady w ciągu magistrali kolejowej w centrum Krakowa


Fot. 4. Członkowie delegacji na stropodachu wieżowca Unity Tower czyli dawnego tzw. Szkieletora (102 m n.p.t.)

Po oficjalnych spotkaniach uczestnicy korzystali z możliwości wymiany doświadczeń oraz mieli możliwość zapoznania się ciekawostkami historycznymi i kulturalnymi centrum Krakowa. Delegaci uzgodnili, że najbliższe spotkanie regionalnych organizacji budowlanych Grupy Wyszehradzkiej odbędzie się w sierpniu 2022 r. na Węgrzech.

 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone