Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Kontakt
Młoda Kadra Techniczna
KONFERENCJE
WPPK 2022
TECH-BUD'2019
Wyszukaj

 
 
 
SPRAWOZDAWCZE 2022 WZD O MAŁOPOLSKIEGO Drukuj Email
SPRAWOZDAWCZE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO PZITB W KRAKOWIE

We wtorek, 10 maja 2022 r. odbyło się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Małopolskiego PZITB. Ze względu na pandemię covid-19 i związane z tym ograniczenia po raz drugi w historii WZD Oddziału zostało przeprowadzone w trybie hybrydowym, tj. członkowie Prezydium, wytypowani członkowie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej zgromadzili się w sali im. prof. Walerego Goetla w Domu Technika przy ul. Straszewskiego 28 a pozostali Goście i Delegaci łączyli się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie Delegatów rozpoczęła miła uroczystość w trakcie której kol. Kazimierz Flaga – Członek Honorowy PZITB wraz z Przewodniczącym Oddziału – kol. Maciejem Gruszczyńskim wręczyli legitymacje nowym Członkom Oddziału oraz Złote Honorowe Odznaki PZITB, które decyzją Zarządu Głównego otrzymali:

  • Kol. Ewa Koczanowicz–Skwiercz,
  • Kol. Izabela Tylek,
  • Kol. Janina Wisor–Pronobis,
  • Kol. Karol Firek


Wręczenie legitymacji Członka PZITB


Wręczenie Złotej Odznaki PZITB dla kol. Ewy Koczanowicz–Skwiercz


Wręczenie Złotej Odznaki PZITB dla kol. Janiny Wisor–Pronobis


Wręczenie Złotej Odznaki PZITB dla kol. Izabeli Tylek


Wręczenie Złotej Odznaki PZITB dla kol. Karola Firka


Odznaczeni

Następnie rozpoczęła się oficjalna część WZD, którego Prezydium zostało wybrane w następującym składzie:

  • Kol. Maciej Gruszczyński – przewodniczący,
  • Kol. Karol Firek – z-ca przewodniczącego,
  • Kol. Stanisław Nowak – sekretarz,
  • Kol. Izabela Tylek – z-ca sekretarza


Prezydium WZD - kol.kol. A.Nowak, I.Tylek, K.Firek i M.Gruszczyński - Przewodniczacy Oddziału

W trakcie WZD Przewodniczący Oddziału przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej a Pani Krystyna Cichoń z Biura Kryterium - zaprezentowała wykonanie preliminarza i wynik finansowy Oddziału i Ośrodka Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego za rok 2021. Po ww. prezentacjach Przewodniczący WZD zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdań – merytorycznego oraz finansowego. Delegaci w głosowaniu sprawozdania przyjęli oraz udzielili Zarządowi Oddziału absolutorium za działalność w roku sprawozdawczym. W kolejnym punkcie WZD Przewodniczący Oddziału podziękował Delegatom za udzielone absolutorium i przedstawił główne kierunki aktywności, planowane na rok 2022. Następnie odbyła się dyskusja, po której zakończeniu Przewodniczący WZD zakończył zebranie.

Maciej Gruszczyński

 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone