Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Kontakt
Młoda Kadra Techniczna
KONFERENCJE
WPPK 2022
TECH-BUD'2019
Wyszukaj

 
 
 
O PZITB Drukuj Email
POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA jest samorządnym stowarzyszeniem naukowo - technicznym. Zrzesza ono na zasadzie dobrowolności inżynierów i techników zajmujących się problematyką budowlaną i związanymi z nią zagadnieniami inwestycyjnymi. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu Członków.

Podstawowym przedmiotem naszej działalności jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych Członków i promocja wiedzy o inżynierii budowlanej wśród społeczeństwa. Spełnianiu tych zadań służy cała nasza działalność:

  • Szkolenia;
  • Konferencje;
  • Konkursy;
  • Wydawanie czasopism;
  • Publikacje;
  • Prezentacje firm;
  • Rekomendacje dla firm;
  • Prace nad zmianami w prawie budowlanym.

Prawne podstawy naszej działalności, cel i sposób działania, prawa i obowiązki członków, sposób wyboru władz Związku zawarte są w Statucie PZITB.

Jeżeli chcesz wstąpić do PZITB wypełnij Deklarację przystąpienia do PZITB.


RYS HISTORYCZNY ODDZIAŁU PZITB W KRAKOWIE:

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) w Krakowie istnieje już od 1948 roku, chociaż genezy jego powstania można szukać jeszcze w końcu XIX wieku. Wtedy to powstało Krakowskie Towarzystwo Techniczne (KTT) skupiające inżynierów różnych specjalności. Po odzyskaniu niepodległości, w maju 1934 r. powstał Polski Związek Inżynierów Budowlanych skupiający inżynierów związanych   z budownictwem. W listopadzie 1935 r. powstał z inicjatywy kol. Bronisława Kopycińskiego Oddział PZIB   w Krakowie. Pierwszym prezesem Zarządu Oddziału Krakowskiego został Kol. Henryk Dudek. Wiceprezesem był inż. Izydor Stella-Sawicki, który równocześnie pełnił funkcję prezesa KTT.
Po zakończeniu II wojny światowej został w Polsce ustanowiony, wbrew woli większości, nowy ustrój polityczno-gospodarczy. Zmiany objęły również organizacje techniczne. Została utworzona Naczelna Organizacja Techniczna a w jej ramach Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Budownictwa. W takiej sytuacji 10 maja 1948 r. powstał Krakowski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa z połączenia: Oddziału Krakowskiego Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych, Stowarzyszenia Inżynierów  i Techników Budownictwa, Związku Budowniczych i Kierowników Budowy i Sekcji Budowlanej Związku Zawodowego Pracowników Technicznych.
Od pierwszych lat istnienia Krakowski Oddział PZITB skupiał kadrę techniczną nie tylko z Krakowa, ale również z Tarnowa, Zakopanego, Nowego Sącza, a ostatnio także Chrzanowa.
W ciągu 60 letniej historii Krakowskiemu Oddziałowi PZITB przewodniczyło 20 Kolegów. Byli to Kol. Kol. Czesław Boratyński, Ryszard Wedegis, Mieczysław Śliwiński, Jan Wątorski, Eugeniusz Leski, Mieczysław Rydlewski, Bogusław Maliszewski, Władysław Wilk, Tadeusz Kantarek, Bronisław Kopyciński, Mieczysław Dziadkowiec, Kazimierz Flaga, Janusz Kawecki, Marian Sala, Andrzej Flaga, Janina Wójtowicz, Zygmunt Rawicki, Wojciech Biliński, Jan Janik, Marian Płachecki (od 23 lutego 2008 r.).
W latach 1953-1976 działał również odrębny Oddział PZITB w Nowej Hucie skupiający głównie kadrę techniczną związaną z wykonawstwem budowlanym. Jego przewodniczącymi byli kolejno Koledzy: Piotr Baranowski, Tadeusz Kura, Tomasz Sekulski, Roman Komiszke, Bolesław Dziekiewicz, Tadeusz Jędrzejczyk, Tadeusz Żerebecki i Henryk Gąsiorowski. W dniu 31 czerwca 1976 r. nastąpiło połączenie obu Oddziałów.
W okresie wieloletniej działalności nasz Oddział wielokrotnie prezentował swoje stanowisko dotyczące budownictwa w Krakowie i regionie Małopolski. Członkowie PZITB swoją pracą wnoszą od lat znaczący wkład w powstawanie wielu obiektów budowlanych. Oddział ściśle współpracuje z Politechniką Krakowską. Spośród 20 przewodniczących Oddziału większość (12 kolegów) była profesorami lub nauczycielami akademickimi na Politechnice Krakowskiej. ścisły kontakt ze środowiskiem naukowym pozwala na prowadzenie działalności szkoleniowej podnoszącej kwalifikacje kadry technicznej naszego regionu. Od roku 2002, kiedy to został utworzony samorząd zawodowy, Oddział współpracuje z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.
W 2007 r. została zmieniona nazwa Krakowskiego Oddziału na Małopolski Oddział PZITB w Krakowie.


JAKI MA BYDŹ INGENIER I CO JEGO JEST POWINNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚCI I JAKA ZACNOŚĆ

Ingenier, a z włoska nazywany indzienier - słowo to jest tytułu bardzo wysokiego i zacnego, bo ingenium ad ingeniarum [talent do pomysłów] - od wynalazków wszelkich, inwencyj, struktur i machin generaliter jest nazywany.
W którym to słówku cokolwiek jest na świecie nauk, dowcipów wysokich, subtelnych i dziwnych, zamyka się, w nim się znajduje i ma rozumieć.
Wielki w tym błąd ludzi pospolitych, którzy lada wałmistrza, który wał kopie, albo trochę rozmiaru umie, lubo budownictwa, ingenierem nazywają, a kiedy jeszcze się po cudzoziemsku ubierze, to tak o nim siła rozumieją, i twierdzą, że go nie tylko ingenierem, ale i matematykiem nazywają. A więtszy i zacniejszy jest tytuł bydź ingenierem niż matematykiem, bo matematyk może bydź theoretice tylko uczony, a ingenier practice umiejący nauki matematyczne w samej rzeczy odprawować, egzekwować i robić. Może bydź matematyk tylko matematykiem, a nie ingenierem, lecz ingenier musi bydź matematykiem. Jako tedy daleko zacniejsza z nauką praktyka od samej nauki, tak też ingenier od gołego w teoretyce matematyka.

Józef Naronowicz-Naroński, "Architectura militaris", 1659

 

 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone