Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Kontakt
Młoda Kadra Techniczna
KONFERENCJE
WPPK 2022
TECH-BUD'2019
Wyszukaj

 
 
 
Zarząd Drukuj Email
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

W KADENCJI 2020-2024
CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Lp.
 Imię i NAZWISKO
Funkcja 
 1.  Maciej GRUSZCZYŃSKI  przewodniczący 
 2.  Izabela TYLEK  wiceprzewodnicząca
 3.  Karol FIREK  wiceprzewodniczący
 4.  Artur WALCZAK  skarbnik
 5.  Teresa ZYCH  sekretarz
 6.  Justyna BANAŚ  z-ca sekretarza
 7.  Rafał KUKLA  
 8.  Krzysztof MIERCZAK  
 9.  Joanna MISYGAR  
 10.  Filip PACHLA  
  


KOMISJA REWIZYJNA:
Lp.
 Imię i NAZWISKO
Funkcja 
 1.  Ewa KOCZANOWICZ-SKWIERCZ  przewodnicząca
 5.  Janina WISOR-PRONOBIS  wiceprzewodnicząca
 2.  Katarzyna FRANKIEWICZ  sekretarz
 3.  Sławomir GRZYB  
 4.  Danuta MACIEWICZ     SĄD KOLEŻEŃSKI:
Lp.
 Imię i NAZWISKO
Funkcja      
 1.  Dominika DĘBSKA
 2.  Andrzej M. KUCHARSKI    
 3.  Aneta NOWAK-MICHTA  Delegaci na KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZITB:
Lp.
 Imię i NAZWISKO
 1.  Mirosław BORYCZKO
 2.  Maciej GRUSZCZYŃSKI
 3.  Andrzej M. KUCHARSKI
 4.  Filip PACHLA
 5.  Jan SZPAK
 6.  Izabela TYLEK
 
 Zastępcy:
 1.  Agnieszka LEŚNIAK
 2.  Krzysztof MIERCZAKDelegaci do FSNT NOT: 
 
 Imię i NAZWISKO
 Kraków
 
 Mirosław BORYCZKO
 Andrzej M. KUCHARSKI
 Nowy Sącz
 
 Joanna MISYGAR
 Maciej WIKTOR
 Tarnów
 
 Krzysztof MOSKAL
 Janina WISOR-PRONOBIS


 

 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone