Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Informatory i Sprawozdania
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Młoda Kadra Techniczna
Kontakt
KONFERENCJE
TECH-BUD'2019
WPPK 2017
Wyszukaj

 
 
 
Zarząd Drukuj Email
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

W KADENCJI 2016-2020
CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Lp.
 Imię i NAZWISKO
Funkcja 
 1.  Maciej GRUSZCZYŃSKI  przewodniczący 
 2.  Zofia BOBULA  wiceprzewodnicząca
 3.  Karol FIREK  wiceprzewodniczący
 4.  Izabela TYLEK  skarbnik
 5.  Teresa ZYCH  sekretarz
 6.  Rafał KUKLA  
 7.  Maciej MICHALSKI  
 8.  Krzysztof MIERCZAK  
 9.  Joanna MISYGAR  
 10.  Aneta NOWAK-MICHTA  
11.  Kazimierz ŚLUSARCZYK  
  


KOMISJA REWIZYJNA:
Lp.
 Imię i NAZWISKO
Funkcja 
 1.  Ewa KOCZANOWICZ-SKWIERCZ  przewodnicząca
 2.  Kazimierz PODKÓWKA  wiceprzewodniczący
 3.  Janina WISOR-PRONOBIS  sekretarz
 4.  Janina BORYCZKO   
 5.  Andrzej NIEUPORANY    SĄD KOLEŻEŃSKI:
Lp.
 Imię i NAZWISKO
Funkcja      
 1.  Małgorzata BORSUKOWSKA-STEFANICZEK
 2.  Dominika DĘBSKA    
 3.  Andrzej M. KUCHARSKI  Delegaci na KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZITB:
Lp.
 Imię i NAZWISKO
 1.  Zofia BOBULA
 2.  Mirosław BORYCZKO
 3.  Maciej GRUSZCZYŃSKI
 4.  Sabina KSIĄŻEK
 5.  Alicja LEŚNIAK
 6.  Jan SKAWIŃSKI
 7.  Jan SZPAK
 
 Zastępcy:
 1.  Alicja KOTOŃSKA
 2.  Kazimierz ŚLUSARCZYKDelegaci do FSNT NOT: 
 
 Imię i NAZWISKO
 Kraków
 
 Mirosław BORYCZKO
 Andrzej KUCHARSKI
 Nowy Sącz
 
 Joanna MISYGAR
 Maria PAWŁOWSKA
 Tarnów
 
 Kazimierz ŚLUSARCZYK
 Janina WISOR-PRONOBIS


 

 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone