Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Informatory i Sprawozdania
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Kontakt
Młoda Kadra Techniczna
KONFERENCJE
WPPK 2021
TECH-BUD'2019
Wyszukaj

 
 
 

KOMUNIKAT SARS-CoV-2   

Poszukujemy osoby do obsługi technicznej…

K U R S Y  I  S Z K O L E N I A

A K T U A L N O Ś C I

Pierwsze w kadencji 2020-24 posiedzenie Zarządu Głównego PZITB

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    25.09.2020
Sprawozdanie
1stZG 2020-202425 września br. odbyło się pierwsze w kadencji 2020-24 posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W sali konferencyjnej w budynku NOT przy ul. Czackiego w Warszawie stawili się wszyscy wybrani na Krajowym Zjeździe Delegaci oraz Członkowie Honorowi PZITB.
ImageCzytaj dalej...

51. Krajowy Zjazd Delegatów

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    15.09.2020
Sprawozdanie

W dniach, 11-13. września odbył się w Opolu Krajowy Zjazd Delegatów
ImageCzytaj dalej...

KZD 2020

Konkurs "Budowa Roku 2019"

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    15.09.2020
Sprawozdanie

Rozstrzygnięto tegoroczny Konkurs "Budowa Roku 2019"
ImageCzytaj dalej...

Budowa Roku 2019

Odszedł kol. Adolf Włoch

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    07.07.2020
Komunikat

Ze smutkiem zawiadamiamy, że dnia 4 lipca 2020 r., przeżywszy lat 92, odszedł nasz Kolega

Śp. Adolf Włoch

wieloletni członek Oddziału Małopolskiego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, ceniony krakowski projektant konstrukcji budowlanych, kierownik kontraktów w kraju i za granicą, rzeczoznawca PZITB, wspaniały specjalista i życzliwy Kolega.

      Cześć Jego pamięci!

Śp. Kol. Adolf Włoch spoczywa na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    4.07.2020
Sprawozdanie

W sobotę, 4. lipca odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Małopolskiego PZITB.
ImageCzytaj dalej...

Adres Prezesa Zarządu Krakowskiej Rady FSNT NOT, Andrzeja M. Kucharskiego do Przewodniczącego PZITB ImageWięcej...

Żegnamy kol. prof. Krzysztofa Stypułę

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    21.05.2020
Komunikat

Śp. Krzysztof Stypuła
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 19 maja 2020 roku, w wieku 72 lat, zmarł nasz Kolega

Śp. prof. dr hab. inż.
Krzysztof STYPUŁA
.      Cześć Jego pamięci!

Kol. Profesor został pochowany na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie

ImageNekrolog...

Życzenia na Święta Wielkanocne

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    12.04.2020
Życzenia
Wielkanoc 2020Życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy - kliknij obrazek.

XXXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    24.03.2020
Podsumowanie
WPPK 2020 Zakończyły się Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Zamieszczamy notatkę kol. Przewodniczącego ImageCzytaj dalej...

... oraz film z przebiegu warsztatów w dwóch wersjach

Film- WPPK 2020 - wersja pełna      Film- WPPK 2020 - wersja krótka

Odszedł kol. Julian Kulka

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    13.02.2020
Komunikat

śp. Julian Kulka
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 11 lutego 2020 roku, w wieku 93 lat, zmarł nasz Kolega

Śp. mgr inż. konstruktor
JULIAN KULKA
.

nestor krakowskich inżynierów budownictwa

      Cześć Jego pamięci!

ImageCzytaj dalej...

Spotkanie i szkolenie Członków Koła Grodzkiego w dniu 11 lutego 2020

znak PZITB DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    4.02.2020
Zaproszenie
Spotkanie odbędzie się w Domu Technika NOT w Krakowie, sala na I p
ImageCzytaj dalej...

Nowy Przewodniczący Koła Grodzkiego PZITB

znak PZITB DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    4.02.2020
Sprawozdanie
W dniu 7 stycznia 2020 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Koła Grodzkiego wybrano Kol. Artura Walczaka na Przewodniczącego Koła Grodzkiego.
ImageCzytaj dalej...

Życzenia świąteczno-nowowroczne

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    18.12.2019
Życzenia
Życzenia świąteczno-nowowroczne Życzenia świąteczno-nowowroczne - kliknij obrazek.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Grodzkiego w dniu 7 stycznia 2020

Image DATA ZAMIESZCZENIA TREŚĆ
    14.12.2019
Koło Grodzkie

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła GrodzkiegoZebranie odbędzie się w Domu Technika NOT w Krakowie, sala na I p

ImageCzytaj dalej...
UWAGA !!!
Szanowni Koledzy Delegaci,

    22 maja 2018

Nadzwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów

Oddziału Małopolskiego PZITB w KrakowieKomunikat Sars-Cov2 Drukuj Email
ImageKOMUNIKATSars-Cov2

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 spowodowanym bezpośrednimi kontaktami osób, Zarząd Oddziału Małopolskiego PZITB w Krakowie uprzejmie prosi o ograniczanie kontaktów osobistych do niezbędnego minimum.

Prosimy, by w miarę możliwości, załatwianie spraw odbywało się drogą mailową, pocztą tradycyjną lub telefonicznie, tj.:

  • Biuro Oddziału: e-mail: pzitb@pzitb.org.pl, tel.: 519 197 983
  • Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego: e-mail: orsb@pzitb.org.pl, tel.: 519 197 929

Osoby które chcą spotkać się osobiście w Biurze lub ORSB proszone są o umówienie wizyty telefonicznie lub via e-mail.

Godziny pracy Biura Oddziału Małopolskiego PZITB w Krakowie i ORSB pozostają bez zmian: 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku

 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone