Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Informatory i Sprawozdania
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Młoda Kadra Techniczna
Kontakt
KONFERENCJE
TECH-BUD'2019
WPPK 2017
Wyszukaj

 
 
 
Walne Zgromadzenie Delegatów 2016 Drukuj Email
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW
Oddziału Małopolskiego PZITB


W sobotę, 19 marca 2016 w Krakowie odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Małopolskiego PZITB. Miejscem obrad była Sala im. prof. I. Stella-Sawickiego w Domu Technika przy ul. Straszewskiego 28.

Gośćmi honorowymi Walnego Zgromadzenia Delegatów byli m.in.: Ryszard Trykosko – Przewodniczący ZG PZITB, Stefan Czarniecki – Wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stanisław Karczmarczyk – Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, prof. Dariusz Bogdał – Prorektor Politechniki Krakowskiej, Andrzej Nowak – Przewodniczący Katowickiego Oddziału PZITB, prof. Tadeusz Tatara – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, prof. Piotr Czaja – Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

W części pierwszej spotkania zostały wręczone odznaczenia i nagrody - Złota Honorowa Odznaka z Diamentem PZITB, Złota i Srebrna Odznaka PZITB, "Zasłużony dla PZITB", Złota i Srebrna Odznaka NOT oraz Wyróżnienia Oddziału Małopolskiego PZITB (statuetki) za Wybitne Osiągnięcia w Budownictwie w dziedzinie nauki, projektowania, wykonawstwa oraz pracy stowarzyszeniowej. Po wyborze Prezydium Zgromadzenia, któremu przewodniczył kol. Zygmunt Rawicki zostały przedstawione sprawozdania Zarządu Oddziału (z działalności merytorycznej i finansowej), Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za okres kadencji 2012-2016.

W części drugiej spotkania odbyły się wybory Zarządu i organów statutowych Oddziału Małopolskiego na kadencję 2016-2020. Przewodniczącym Oddziału został kol. Maciej Gruszczyński Kolejno wybierano składy Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, a także delegatów i zastępców na Krajowy Zjazd Delegatów PZITB oraz delegatów do Rad Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.

 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone