Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Kontakt
Młoda Kadra Techniczna
KONFERENCJE
WPPK 2022
TECH-BUD'2019
Wyszukaj

 
 
 
Konkurs PZITB Budowa Roku '2015 Drukuj Email

Spotkanie z Laureatami XXVI edycji Konkursu PZITB „Budowa Roku ’2015”

 
Już po raz XXVI Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa zorganizował ogólnopolski konkurs „Budowa Roku”, nad którym patronat honorowy objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji Konkursu „Budowa Roku ’2015” miało miejsce w Warszawie w dniu 24 maja br.

Tym nie mniej tradycją jest, że Oddział Małopolski PZITB w Krakowie organizuje spotkanie z Laureatami Konkursu, wywodzącymi się z regionu Małopolski.

image015.jpg

W dniu 8. czerwca br. w Hotelu Europejskim w Krakowie stawili się liczni goście, wśród których wymienić należy:

 • Panią Elżbietę Koterbę – Wiceprezydent Miasta Krakowa,
 • Panią Agnieszkę Damasiewicz – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Nadzór Budowlany reprezentowany był przez:        

 • Panią Małgorzatę Boryczko – Dyrektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – powiat grodzki,
 • Panią Monikę Sas-Wisłocką – z-cę Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – powiat krakowski ziemski.

Na uroczystości stawili się licznie przedstawiciele świata nauki, wśród których wymienić należy:

 • Pana prof. dra hab. inż. Andrzeja Białkiewicza – Prorektora Politechniki Krakowskiej,
 • Pana prof. dra hab. inż. Piotra Czaję – Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej,
 • Pana prof. dra hab. inż. Andrzeja Szaratę – Dziekana Elekta Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej,
 • Pana dra inż. Michała Pazdanowskiego – Prodziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Zarząd Główny PZITB reprezentował w czasie spotkania kol. Wiktor Piwkowski – członek honorowy PZITB.

image018.jpg

W pierwszej części uroczystości, po przywitaniu Gości przez Przewodniczącego Oddziału Małopolskiego – kol. Macieja Gruszczyńskiego, zaprezentowane zostały przez kol. Jana Szpaka – Członka Komitetu Organizacyjnego Konkursu – nagrodzone obiekty, zlokalizowane na terenie lub wykonane przez firmy z Małopolski.

image017.jpg

W trakcie prezentacji – tradycyjnie reprezentanci wyróżnionych firm – z rąk Przewodniczącego Oddziału i kol. Wiktora Piwkowskiego, odbierali gratulacje i rekomendacje Zarządu Oddziału.

Wśród Laureatów tegorocznej edycji Konkursu „Budowa Roku ’2015” z terenu Małopolski wymienić należy firmy:

Nagrody III stopnia

 • Firesta – Fišer, Rekonstrukce, Stavby a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce za rozbudowę drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz – Piwniczna – Granica Państwa;
 • SINEVIA Sp. z o.o., Nowy Dwór Mazowiecki za Przebudowę wraz z nadbudową budynku nr 4 dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Krakowie przy ul. Tynieckiej 45;

Nagrody II stopnia

 • Dom-Bud M. Szaflarski Sp. J., Kraków za budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami podziemnymi „Bohomolca III etap” w Krakowie, Osiedle Oświecenia 58;
 • BUMA Contractor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Kraków za budynek biurowy wraz z usługami, podziemnym garażem, wewnętrzną stacją trafo, wewnętrznym układem drogowym i pieszym, miejscami postojowymi w poziomie terenu w Krakowie przy Alei Pokoju 5;
 • F.R.B. Inter-Bud Sp. z o.o., Sp. k., Kraków za budowę ośrodka badawczo-rozwojowego „Olimp Laboratories” Sp. z o.o. Dębica – Pustynia;

Nagrody I stopnia – Tytuł „Budowa Roku ’2015”

 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „WAKO” mgr inż. J. Wasilewski, mgr inż. Z. Kowalik Spółka Jawna, Kraków za budynek mieszkalny wolnostojący z usługami komercyjnymi i garażem podziemnym „Wilga Park 2” w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 20;
 • Mostostal Warszawa S.A. za Centrum Energetyki AGH w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 36;
 • ZUE S.A. Kraków za budowę zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 15 i zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa”.

 image019.jpg

Listy gratulacyjne z okazji spotkania, na ręce Przewodniczącego Zarządu Oddziału Małopolskiego PZITB przesłali – Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Jacek Krupa oraz Przewodniczący PZITB – kol. Ryszard Trykosko.

image016.jpg

W dalszej części uroczystości – w wystąpieniach Gości – zarówno Pani Prezydent Elżbieta Koterba, jaki i kol. Wiktor Piwkowski – pogratulowali sukcesu nagrodzonym oraz podnosili zasługi PZITB w promocję dobrych praktyk i nowoczesnych rozwiązań we wszystkich segmentach polskiego budownictwa.

image020.jpg

Tradycją jest, że dorocznemu spotkaniu z Laureatami „Budowy Roku” towarzyszy prezentacja rozstrzygnięcia konkursu im. Prof. Izydora Stella-Sawickiego na najlepszą pracę dyplomową, obronioną w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Tak też było i w tym roku. Laureatem tegorocznej edycji Konkursu została Pani mgr inż. Adrianna Kraus za pracę wykonaną pod kierunkiem dra inż. Szymona Seręgi pt. „Analiza fundamentów budynku biurowo-usługowego na terenie występowania szkód górniczych”.

image021.jpg

Jury pracujące pod przewodnictwem kol. Mirosława Boryczko przyznało również dwa równorzędne wyróżnienia dla:

 • Pana mgr inż. Krzysztofa Byczka za pracę pt.: „Projekt koncepcyjny stalowej kładki dla pieszych o konstrukcji hybrydowej podwieszanej – tensegrity” – promotor: dr inż. Karol Ryż,
 • Pana Pawła Młynarczyka za pracę pt.: „Analiza porównawcza sił przekrojowych w elementach żelbetowej konstrukcji dwudziestokondygnacyjnego budynku dla różnych modeli systemu usztywniającego” – promotor: dr inż. Teresa Seruga.

Po oficjalnej części uroczystości, Przewodniczący Oddziału Małopolskiego PZITB zaprosił wszystkich uczestników Gali na tradycyjny cocktail w trakcie którego, przy lampce wina można było porozmawiać z Laureatami i zaproszonymi Gośćmi.

 

 

 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone