Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Informatory i Sprawozdania
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Młoda Kadra Techniczna
Kontakt
KONFERENCJE
TECH-BUD'2019
WPPK 2017
Wyszukaj

 
 
 
Krajowy Zjazd Delegatów PZITB 2016 Drukuj Email
KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW
Polskiego Związku inżynierów i Techników Budownictwa


W dniach 3 do 5 czerwca 2016 r. w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym „Omega” w Olsztynie odbył się XLIX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Do stolicy Warmii i Mazur w komplecie stawili się delegaci reprezentujący wszystkie Oddziały naszego Stowarzyszenia.

W pierwszym dniu Zjazdu, zaplanowany został program kulturalny - koncert w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pt. „The Best of Broadway” w czasie którego którego można było usłyszeć znane wszystkim przeboje kinowe w nowym wydaniu.

Drugiego dnia rozpoczęły się obrady plenarne w trakcie których głos zabrali zaproszeni goście (m.in. Prezydent Olsztyna, reprezentanci wyższych uczelni). Następnie Przewodniczący PZITB wręczył odznaczenia oraz przedstawił sprawozdanie z kadencji ustępującego Zarządu.

Po jednogłośnym udzieleniu absolutorium, przystąpiono do wyboru nowego Przewodniczącego PZITB. Na kadencję 2016-2020 wybrany został kolega Ryszard Trykosko, uzyskując 88 głosów, co potwierdza autorytet Przewodniczącego wśród działaczy Związku.

Następnie odbyły się wybory do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Do Zarządu Głównego w demokratycznych wyborach zostali wybrani również delegaci z Oddziału Małopolskiego:

  • Kol. Sabina KSIĄŻEK,
  • Kol. Maciej GRUSZCZYŃSKI,
  • Kol. Jan SZPAK.

Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrana została kol. Alicja KOTOŃSKA a do Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Irena BOBULSKA-CHOLEWICKA.

Krajowy Zjazd Delegatów zakończyła dyskusja generalna, zwieńczona sformułowaniem Uchwały Generalnej, która stanowić będzie o kierunkach działania naszego Związku w kadencji 2016-2020. Na podkreślenie zasługuje, że aktywny udział w dyskusji brali delegaci z naszego Oddziału, szczególnie Koledzy profesorowie – Kazimierz Flaga i Janusz Kawecki.

 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone