Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Kontakt
Młoda Kadra Techniczna
KONFERENCJE
WPPK 2022
TECH-BUD'2019
Wyszukaj

 
 
 
Rekomendacje Drukuj Email
WYKAZ FIRM, KTÓRYM NADANO REKOMENDACJE W DZIEDZINIE BUDOWNICTWA
KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

Lista Firm - do pobrania (pdf)


KOMISJA KWALIFIKACYJNA
DS. REKOMENDACJI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
W DZIEDZINIE BUDOWNICTWA

  POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA  ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE 

Komisja przyznaje rekomendacje przedsiębiorstwom budowlanym, instytucjom, firmom i spółką przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Małopolski w Krakowie.

Rekomendacje stanowi opinie wydaną przez PZITB Oddział Małopolski w Krakowie o wiarygodności techniczno-organizacyjnej i zdolności ekonomicznej podmiotu gospodarczego w dziedzinie budownictwa, dającą rękojmię należytego wykonania zamówień publicznych, z punktu widzenia rzetelności i jakości świadczonych usług.

Rekomendacja przyznawana jest podmiotom gospodarczym w dziedzinie budownictwa – reprezentującym dowolną formę organizacją i kapitałową w zakresie: projektowania, wykonawstwa robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, robót lądowo- i wodno-inżynieryjnych oraz produkcji materiałów i wyrobów budowlanych – posiadającym co najmniej 2-letni okres działalności.

Rekomendacja na wniosek zainteresowanego podmiotu gospodarczego, przyznawana jest w wyniku przewodu przeprowadzonego przez Komisję Kwalifikacyjną ds. Rekomendacji.

Ogólne ocena podmiotu gospodarczego obejmuje:

  • strukturę i organizację podmiotu gospodarczego,
  • analizę zagadnień formalno-prawnych,
  • udokumentowanie zdolności ekonomicznej na podstawie opinii banku, urzędu skarbowego i ZUS,
  • stwierdzenie zdolności podmiotu gospodarczego do kompleksowego wywiązywania się z zawartych umów w ustalonych terminach,
  • analizę stanu zatrudnienia i kwalifikacji kadry technicznej ze stwierdzeniem, że podmiot gospodarczy i pracownicy posiadają doświadczenie w wykonawstwie danego typu robót lub realizacji obiektów budowlanych,
  • ocenę stosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych w produkcji lub wykonawstwie z uwzględnieniem ich nowoczesności i innowacyjności,
  • ocenę kompleksowości wykonywania robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych (wzgl. innych) oraz stosowany zakres kooperacji i podzleceń,
  • zapoznanie się z referencjami inwestorów a także z osiągnięciami twórczymi w budownictwie w formie wyróżnień konkursowych, dyplomów uznania i nagród państwowych.

Komisja działa od 1994 r.

Regulamin przyznawania rekomendacji przedsiębiorstwom budowlanym
Załącznik nr 1: Wykaz specjalności
Załącznik nr 2: Wniosek o przyznanie rekomendacji
Załącznik nr 7: Wniosek przedłużenie rekomendacji
Załącznik nr 3: Kwestionariusz

 

 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone