Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Informatory i Sprawozdania
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Młoda Kadra Techniczna
Kontakt
KONFERENCJE
TECH-BUD'2019
WPPK 2017
Wyszukaj

 
 
 
Nadzwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów 2017 Drukuj Email
NADZWYCZAJNE SPRAWOZDAWCZE
WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW
Oddziału Małopolskiego PZITB


W poniedziałek, 15 maja 2017 w Krakowie odbyło się Nadzwyczajne Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Małopolskiego PZITB. Miejscem obrad była Sala im. prof. I. Stella-Sawickiego w Domu Technika przy ul. Straszewskiego 28.

Gościem honorowym tegorocznego Zebrania był kol. Andrzej M. Kucharski – Przewodniczący Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Krakowie

Po przywitaniu zgromadzonych Delegatów – Przewodniczący Oddziału Małopolskiego PZITB – kol. Maciej Gruszczyński rozpoczął zebranie od wyboru Przewodniczącego WZD, którym wybrany został kol. Mirosław Boryczko. Na zastępcę Przewodniczącego WZD zgromadzeni wybrali kol. Pawła Żwirka. Sekretarzami zebrania zostali – kol. Małgorzata Borsukowska-Stefaniczek i kol. Krzysztof Mierczak.

W dalszej części WZD Przewodniczący Oddziału przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej a kol. Skarbnik – Izabela Tylek - zaprezentowała wykonanie preliminarza i wynik finansowy Oddziału i Ośrodka Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego za rok 2016. Po ww. prezentacjach Przewodniczący WZD zarządził glosowanie nad przyjęciem sprawozdań – merytorycznego oraz finansowego. Zgromadzeni Delegaci w glosowaniu sprawozdania przyjęli oraz udzielili Zarządowi Oddziału absolutorium za działalność w roku sprawozdawczym. W kolejnym punkcie WZD Przewodniczący Oddziału podziękował Delegatom za udzielone absolutorium i przedstawił główne kierunki aktywności, planowane na rok 2017. Następnie odbyła się dyskusja, po której zakończeniu Przewodniczący WZD zakończył zebranie.

Image

Image

Image

Image

 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone