Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Informatory i Sprawozdania
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Młoda Kadra Techniczna
Kontakt
KONFERENCJE
TECH-BUD'2019
WPPK 2017
Wyszukaj

 
 
 
Konkurs PZITB Budowa Roku '2017 Drukuj Email

Spotkanie z Laureatami XXVIII edycji Konkursu PZITB „Budowa Roku ’2017”

 
Już po raz XXVIII Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa zorganizował ogólnopolski konkurs „Budowa Roku”, nad którym patronat honorowy objęły: Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji Konkursu „Budowa Roku’ 2017” miało miejsce w Warszawie w dniu 26 czerwca br.

Tym niemniej, tradycją jest, że Oddział Małopolski PZITB w Krakowie organizuje spotkanie z Laureatami Konkursu, wywodzącymi się z regionu Małopolski.

W dniu 27. czerwca br. w Sali konferencyjnej Domu Technika NOT w Krakowie stawili się liczni goście, wśród których wymienić należy:

 • Panią Dyrektor  Elżbietę Gabryś – Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Panią Monikę Sas-Wisłocką – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – powiat ziemski,
 • Pana Mirosława Boryczko – Przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Pana prof. dr hab. inż. Tadeusza Tatarę – Prorektora Politechniki Krakowskiej ds. nauki,
 • Pana prof. Andrzeja Szaratę – Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej,
 • Pana prof. Zbigniewa Niedbalskiego – Prodziekana ds. kształcenia Wydziału Górnictwa i Geodezji Akademii Górniczo-Hutniczej,
 • Panią prof.  Józefę Majerczak – Przewodniczącą Oddziału SITK w Krakowie,
 • Panią Małgorzatę Duma-Michalik – Prezes Oddziału PZITS w Krakowie, 
 • Pana Andrzeja M. Kucharskiego – Prezesa Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Krakowie,
 • Pana Bohdana Lisowskiego – Prezesa Oddziału SARP w Krakowie.

List gratulacyjny skierowany do uczestników uroczystości wystosował Pan Marek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego.

W pierwszej części uroczystości, po przywitaniu Gości przez Przewodniczącego Oddziału Małopolskiego – kol. Macieja Gruszczyńskiego, zaprezentowane zostały przez kol. Jana Szpaka – członka Komitetu Organizacyjnego Konkursu – nagrodzone obiekty, zlokalizowane na terenie lub wykonane przez firmy z Małopolski.

W trakcie prezentacji – tradycyjnie reprezentanci wyróżnionych firm – z rąk Przewodniczącego Oddziału i prof. Tadeusza Tatary – Prorektora ds. nauki Politechniki Krakowskiej, odbierali gratulacje i rekomendacje Zarządu Oddziału.

Wśród Laureatów tegorocznej edycji Konkursu „Budowa Roku’ 2017” z terenu Małopolski wymienić należy firmy:

Nagrody III stopnia

 • Spółka Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. w Krakowie za rozbudowę górnej płyty Dworca Autobusowego MDA S.A. w Krakowie wraz z komercjalizacją lokali przy ul. Bosackiej 18;
 • CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A. w Krakowie za Budowę Hali Sportowej z Zapleczem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie przy ul. Grochowskiej 20;

Nagrody II stopnia

 • Warbud S.A. w Warszawie za budowę Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej;
 • DOM-BUD M. Szaflarski Spółka Jawna w Krakowie za budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami podziemnymi w Krakowie przy ul. Franciszka Bohomolca 7;
 • PORR S.A., Warszawa za Budynek „C” będący częścią zamierzenia budowlanego pod nazwą „Zespół budynków usługowo-handlowo-mieszkalnych z czterema wjazdami z ul. Masarskiej w Krakowie” przy ul. Kotlarskiej 11;
 • ERBUD S.A. oddział Kraków, za PORTO OFFICE B - Budynek biurowo-usługowy SEGMENT B z parkingiem podziemnym i instalacjami wewnątrz budynku w Krakowie przy ul. gen. Bohdana Zielińskiego 22;

Nagrody I stopnia – Tytuł „Budowa Roku ’2017”

 • Mostostal Warszawa S.A. za przebudowę istniejących zabudowań dawnej Elektrowni Miejskiej w Krakowie przy ul. Św. Wawrzyńca 19 na budynek mieszkalny wielorodzinny z wydzieloną częścią usługową i garażem podziemnym;
 • Mostostal Warszawa S.A. za budowę hali sportowej wielofunkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem przy ul. Bronisława Czecha 1;
 • BUDIMEX S.A., Warszawa za budowę łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Podgórze;
 • BUDIMEX S.A. w Warszawie, Oddział Budownictwa Ogólnego Południe w Krakowie
  za budowę Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ul. Gronostajowej 2.

W dalszej części uroczystości – w wystąpieniach Gości – zarówno Rektor Półtechniki Krakowskiej – prof. Tadeusz Tatara, jaki i Pan  Bohdan Lisowski – pogratulowali sukcesu nagrodzonym oraz podnosili zasługi PZITB w promocji dobrych praktyk i nowoczesnych rozwiązań we wszystkich segmentach polskiego budownictwa.

Tradycją jest, że dorocznemu spotkaniu z Laureatami „Budowy Roku” towarzyszy prezentacja rozstrzygnięcia konkursu im. Prof. Izydora Stella-Sawickiego na najlepszą pracę dyplomową, obronioną w roku 2017 na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Tak też było i w tym roku. Laureatem tegorocznej edycji Konkursu został Pan mgr inż. Dawid Kochański za pracę wykonaną pod kierunkiem dr inż. Doroty Kram pt. „Wpływ oddziaływań dynamicznych dzwonu na drewnianą konstrukcję wieży zabytkowej cerkwi na podstawie przykładu”.

Jury pracujące pod przewodnictwem kol. Mirosława Boryczko przyznało również dwa równorzędne wyróżnienia dla:

 • Pana mgr inż. Stanisława Świszcza za pracę pt.: „Projekt 5-kondygnacyjnego budynku biurowego o żelbetowej konstrukcji płytowo-słupowej” – promotor: dr  inż. Krzysztof Koziński,
 • Pana mgr inż. Marisza Ciszowskiego za pracę pt.: „Projekt kablobetonowego stropu z betonu lekkiego sprężonego cięgnami bez przyczepności” – promotor: dr inż. Marcin Dyba.

Tak doniosła uroczystość, jak spotkanie z Laureatami Konkursu „Budowa Roku” i Konkursu im. prof. I. Stella-Sawickiego, była okazją do wręczenia wyjątkowych odznaczeń i wyróżnień stowarzyszeniowych.

I tak tytuł zasłużonego seniora PZITB otrzymali Koledzy: Zbysław Kałkowski i Włodzimierz Główczak. Natomiast Koledzy: Marian Słowik-Sułkowski i Jan Kesek wyróżnieni zostali srebrnymi honorowymi odznakami PZITB. Wyróżnionym dyplomy i odznaczenia wręczali – kol. Zygmunt Rawicki – Honorowy Członek PZITB i Przewodniczący Oddziału Małopolskiego PZITB w Krakowie.

Po oficjalnej części uroczystości, Przewodniczący Oddziału Małopolskiego PZITB zaprosił wszystkich uczestników Gali na tradycyjny cocktail w trakcie którego, przy lampce wina można było porozmawiać z Laureatami i zaproszonymi Gośćmi.

 

 

 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone