Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Kontakt
Młoda Kadra Techniczna
KONFERENCJE
WPPK 2022
TECH-BUD'2019
Wyszukaj

 
 
 
Aktualności Drukuj Email
 • Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej
  Termin: 16-17-18 kwietnia 2009
  (czytaj więcej ...)

 • Szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectwa chrakterystyki energetycznej - dla projektantów
  Termin: 6-7-8 kwietnia 2009
  (czytaj więcej ...)

    SEMINARIA:

    • Z cyklu „Spotkania inżynierskie” Wykład Kol. prof. zw. dr hab. inż. Zbigniewa Mendery pt. „Zapewnienie jakości projektowania i nadzoru, a katastrofy budowlane z przykładami”
     Termin: 23.04.2009, dla członków MOIIB, PZITB oraz studentów udział bezpłatny  (czytaj więcej ...)

    • Cykl szkoleń: Projektowanie konstrukcji wg Eurokodów: cz. II
     Termin: 16.04.2009 - zmiana terminu, dla członków MOIIB udział bezpłatny  (czytaj więcej ...)

    • Utrzymanie obiektów budowlanych – przeglądy budowlane
     Termin: 21.04.2009, dla członków MOIIB udział bezpłatny  (czytaj więcej ...)

    • Cykl szkoleń: Projektowanie konstrukcji wg Eurokodów: cz. I
     Termin: 10.03.2009, dla członków MOIIB udział bezpłatny  (czytaj więcej ...)

    • Warunki kontraktowe i procedury FIDIC 2000 – Inżynier kontraktu cz. I
     Termin: 16.03.2009, dla członków MOIIB udział bezpłatny  (czytaj więcej ...)

    • Warunki kontraktowe i procedury FIDIC 2000 – Inżynier kontraktu cz. II
     Termin: 17.03.2009, dla członków MOIIB udział bezpłatny  (czytaj więcej ...)

    • Dokumentacja kosztorysowa. Kosztorys inwestorski. Kosztorys ofertowy. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
     Termin: 24.03.2009, dla członków MOIIB udział bezpłatny  (czytaj więcej ...)


        KURSY:

        • Kurs kosztorysowanie robót budowlanych
         Termin:  30-31 stycznia 2009 r., koszt 920 zł, dla członków PZITB 820 zł
         (zobacz program kursu)

        • Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane
         Termin:  27-28 lutego 2009r., koszt 990 zł, dla członków PZITB 890 zł
         (zobacz program kursu...... )

        • Kursy dla operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
         (zobacz program kursu...... )

        • Kursy dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych
         (zobacz program kursu......)

        • Kurs dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne, zgodnie z umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
         (zobacz program kursu...... )

        • Profesjonalne kursy komputerowe (AutoCad, 3D Studio). Nabór ciągły, gdy zbierze się grupa 6 -7 osobowa rozpoczyna sie kurs.
         (czytaj więcej ...... )

        • Zasady i warunki stosowania procedur FIDIC -  szkolenia zamknięte

        • KARTA ZGŁOSZENIA > pobierz
 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone