Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Kontakt
Młoda Kadra Techniczna
KONFERENCJE
WPPK 2022
TECH-BUD'2019
Wyszukaj

 
 
 
XXXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji Drukuj Email

Udane XXXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

 

W dniach od 3 do 6 marca 2020 r. w gościnnych wnętrzach kompleksu hotelowego „Stok” w Wiśle odbyły się XXXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Organizatorem tegorocznej edycji Warsztatów był Oddział PZITB w Katowicach, przy współpracy Oddziałów: Małopolskiego w Krakowie, Gliwicach i Bielsku-Białej.

Patronat honorowy nad tegorocznymi Warsztatami objęła Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Przewodniczący Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa - Małopolskiej i Śląskiej.

XXXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta w 2020 roku były kontynuacją czteroletniego cyklu obejmującego swoją tematyką „Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie”. Tematem przewodnim tegorocznych Warsztatów były konstrukcje metalowe oraz zagadnienia związane z lekką obudową, posadzkami przemysłowymi i rusztowaniami.

Pierwszy wieczór WPPK 2020 zwieńczony został dyskusją panelową nt. zmian w prawie budowlanym dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej dla przewidywanej inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zakresu projektu wykonawczego i warsztatowego. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach i Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Koordynatorem naukowym tegorocznej Konferencji WPPK 2020 był prof. Jan Zamorowski. Organizatorzy tegorocznej konferencji wrócili do tematyki omawianej w ramach Warsztatów przed ośmioma laty, ale w zaktualizowanym wydaniu. W ciągu tych lat zaszły bowiem zmiany w zakresie materiałowym, technologicznym oraz normalizacyjnymi i projektowym. Jednocześnie życie zawodowe rozpoczęło wielu młodych projektantów. Kierując się tymi przesłankami materiał merytoryczny wykładów obejmował aktualne problemy projektowe, przybliżenie nowych technologii oraz praktyczne przykłady zastosowań. Przedstawiane Uczestnikom WPPK 2020 wydawnictwo jest kontynuacją „biblioteczki projektanta konstrukcji”, będącej praktyczną pomocą kierowaną do projektantów, inspektorów nadzoru i wykonawców. Całość materiału zamknięta została w trzech tomach merytorycznych wydanych w formie monografii, a czwarty tom zawiera uzupełniającą część wykładów oraz artykuły przedstawiające osiągnięcia technologiczne, prezentowane przez patronów i wystawców Warsztatów.

Ogółem – w trakcie konferencji - wygłoszonych zostało 30 wykładów merytorycznych oraz 14 prezentacji firmowych. Warto odnotować, że swoją aktywność w trakcie tegorocznej Konferencji wykazali pracownicy Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej, m.in. kol. Paweł Fiszer i Paweł Żwirek, którzy opracowali wykład pt. Wybrane zagadnienia kształtowania, projektowania i realizacji dachów z blach fałdowych, kol. Mariusz Maślak, który był autorem wykładów: Bezpieczeństwo pożarowe hal przemysłowych i magazynowych i Zachowanie się stali konstrukcyjnej w warunkach pożaru oraz kol. Janusz Rusek, który był współautorem prezentacji – Kształtowanie hal stalowych na terenach górniczych. Przykłady wpływu oddziaływań deformacyjnych (ε i K) i dynamicznych na konstrukcję.

Na Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji swoje produkty i technologie w zorganizowanym centrum wystawienniczym prezentowały 44 firmy związane z budownictwem. Tradycyjnie w trakcie Konferencji zorganizowany został konkurs na najlepsze stoisko firmowe.

Wartym podkreślenia jest, że Małopolski Oddział PZITB w Krakowie sfinansował udział 10 przedstawicieli delegowanych z kół terenowych i zakładowych w tegorocznych Warsztatach.

Prezentowana w trakcie Warsztatów problematyka wykładów w pełni odpowiada kryteriom zawodowego szkolenia specjalistycznego i spełnia oczekiwania członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w zakresie stałego i cyklicznego dokształcania.

Ogólnopolskie Warsztaty Projektanta Konstrukcji stanowią także doskonałą platformę do integracji środowiska inżynierskiego, wzajemnej wymiany doświadczeń, jak również okazję do spotkania w władzami Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa, czy też przedstawicielami organów Nadzoru Budowlanego.

Szczególne zainteresowanie wśród uczestników Warsztatów wywołał wykład generalnego Partnera Konferencji – Spółki NDI nt. Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną - aspekty techniczne. W trakcie prezentacji uczestnicy WPPK mieli okazję zapoznać się z podstawowymi założeniami realizowanej w obecnym czasie inwestycji.

Podczas zakończenia WPPK’2020 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego tegorocznej Konferencji – kol. Andrzej Szydłowski, przekazał symboliczną pałeczkę Przewodniczącemu Małopolskiego Oddziału PZITB w Krakowie – kol. Maciejowi Gruszczyńskiemu – organizatorowi kolejnych XXXVI Warsztatów które odbędą się w Wiśle w dniach 2 – 5 marca 2021 roku.

 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone