Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Kontakt
Młoda Kadra Techniczna
KONFERENCJE
WPPK 2022
TECH-BUD'2019
Wyszukaj

 
 
 
Zygmunt Rawicki Drukuj Email
Zygmunt Rawicki    ZYGMUNT RAWICKI

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej - rocznik 1970.
Po studiach pracował w bezpośrednim wykonawstwie a następnie przez okres 44 lat w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej. Posiada tytuł doktora nauk technicznych. Jest autorem lub współautorem 238 artykułów i referatów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest specjalistą w zakresie technologii specjalnych betonów, w tym oryginalnej technologii betonów ciężkich o wysokim stopniu ciekłości stosowanych w energetyce jądrowej oraz technologii betonów rynnowych wdrożonych po raz pierwszy na budowie elektrowni szczytowo–pompowej Porąbka – Żar i Cierny Vah na Słowacji.

Za działalność dydaktyczną i naukowo–techniczną był wielokrotnie wyróżniany, m. in.: nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia, nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską szczególnie przydatną dla gospodarki narodowej, nagrodami indywidualnymi i zespołowymi Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych (kilkakrotnie), wyróżnieniami honorowymi OW NOT za „Wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” , wyróżnieniem honorowym dla opiekuna pracy dyplomowej wyróżnionej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Posiada uprawnienia bez ograniczeń wykonawcze (1975) i projektowe (1986), jest rzeczoznawcą PZITB (1987) oraz z listy Wojewody (1994) z zakresów materiałów, konstrukcji i ustrojów budowlanych oraz konstrukcji betonowych. Jest autorem bądź współautorem ok. 325 różnych opinii naukowo - technicznych, projektów, ekspertyz i orzeczeń z zakresu m.in. technologii betonu, napraw i wzmacniania konstrukcji, prefabrykacji i mechaniki pękania.

Od 1973 roku członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Pełnił w nim różne funkcje, m. in. przez 2 kadencje (1996 - 2002) przewodniczył Krakowskiemu Oddziałowi PZITB a w latach 2002 – 2012 był wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego PZITB i przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiego Konkursu „Budowa Roku”. Członek honorowy PZITB (od 2005).

Organizator a następnie przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w pierwszej (2002-2006) i w drugiej kadencji (2006-2010). W latach 2010-2018 pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB. Od 2018 roku jest wiceprezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Był organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji, m. in. „Jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe” (1977 – 1985), „Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych” (1998, 2000, 2004,2006, 2008), „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych” (1997 – 2002), „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji” (1997 – 2002), „Budownictwo sakralne w krajach grupy wyszehradzkiej” (2003), „Europejska Giełda Informacji Renowacyjnej” (2002-2013).

Organizator II, VI, X, XIV, XVIII, XXII i XXVII spotkania w Polsce organizacji budowlanych krajów grupy wyszehradzkiej (1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019).

Od 2000 r. – członek Komitetu redakcyjnego wydawnictw: a) „Zabytki techniki krajów grupy wyszehradzkiej” (tom I, II, IV i V) oraz redaktor naczelny tomu III. (2007), b) „Współczesne obiekty inżynierskie krajów grupy wyszehradzkiej” (tom I, III i IV) oraz redaktor naczelny tomu II (2014).

Jest członkiem Komisji Budownictwa PAN Oddziału Krakowskiego, członkiem Slovak Society for Trenchless Technology, Polskiego Towarzystwa Stereologicznego, Komitetu Nauki PZITB, honorowym członkiem Związku Konstruktorów Słowacji oraz członkiem honorowym Węgierskiej Izby Inżynierów (od 2005), Czeskiego Związku Inżynierów Budownictwa (od 2008), Czeskiej Izby Inżynierów Budownictwa (od 2010) i Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa (od 2010).

Odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką PZITB, Złotą Odznaką NOT, Złotą Odznaką PIIB, Medalem Honorowym PIIB, Honorową Odznaką Politechniki Krakowskiej, Złotą Odznaką za pracę społeczną dla m. Krakowa, Złotym Medalem X-lecia SKSI (Słowacja), Medalem 90-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji, Medalem 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich „Polonia Technica” w Stanach Zjednoczonych, Złotą Odznaką Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Medalem XX-lecia CKAIT (Czechy), Honorową Odznaką „Za zasługi dla budownictwa”, Honorową Odznaką „Za Zasługi Dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”, Odznaką Prezydenta m. Krakowa „Honoris Gratia”.

Żonaty (żona również z wykształcenia inżynier budownictwa lądowego), posiada troje dzieci, cztery wnuczki i jednego wnuka.

W działaniach stowarzyszeniowych i samorządowych kieruje się wartościami uniwersalnymi, tj. neutralnością światopoglądową i apolitycznością oraz łacińską maksymą "clara pacta facit boni amici"

 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone