Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Kontakt
Młoda Kadra Techniczna
KONFERENCJE
WPPK 2022
TECH-BUD'2019
Wyszukaj

 
 
 
Mieczysław Dziadkowiec Drukuj Email
Mieczysław DziadkowiecMgr inż. Mieczysław Dziadkowiec

            Urodził się 10 kwietnia 1924 r. w Krakowie. Przed II wojną światową po szkole podstawowej im. Stefana Batorego i był uczniem V gimnazjum i liceum im. Jana Kochanowskiego w Krakowie.

            W czasie okupacji w 1942 r. ukończył Szkołę Budowlaną i konspiracyjnie zda małą maturę. Następnie jako technik pracował w firmach budowlanych na terenie Krakowa, oraz wstąpił w szeregi Armii Krajowej w zgrupowaniu „Żelbet” pod pseudonimem  „Miecz”. Po wojnie studiował na Wydziałach Politechnicznych AGH, równocześnie pracując jako technik i inspektor nadzoru budowlanego w Urzędzie Wodno-Melioracyjnym w Krakowie. W 1950 r. uzyskał dyplom inżyniera budownictwa lądowego i magistra nauk technicznych, wiążąc się zawodowo na wiele lat z krakowskimi biurami projektowymi.      

     W latach 1949-67 pracował w Biurze Projektów Przemysłu Węglowego w Krakowie jako konstruktor i kierownik pracowni, autor ponad 250 projektów dla potrzeb budownictwa przemysłu węglowego, a następnie od 1968 do 1969 roku jako główny specjalista w Biurze Projektów Kruszywa i Surowców Mineralnych.

           Od 1970 do 1981 roku był zastępcą dyrektora i głównym specjalistą ds. koordynacji współpracy z 60-cioma Biurami Projektowymi Regionu Krakowskiego przy KBPB Budownictwa Przemysłowego i KBPB Budownictwa Ogólnego.

            Po ukończeniu studium podyplomowego Politechniki Krakowskiej w 1972 roku uzyskał dyplom inżyniera specjalisty w zakresie koordynacji w projektowaniu inwestycji budownictwa przemysłowego.

           W okresie od 1970 do 1980 roku pracował równocześnie jako weryfikator konstrukcji w Biurze Projektów Łączności i Biurze Projektów MOSTOSTAL.

            Od 1965 roku, jako rzeczoznawca PZITB, opracował ponad 250 ekspertyz i orzeczeń budowlanych dla miasta i regionu krakowskiego. Publikował prace związane z projektowaniem w czasopismach technicznych, a także wygłaszał referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych.

            W 1982 roku przeszedł na wcześniejszą emeryturę prowadząc nadal działalność rzeczoznawczą i doradczą w wielu instytucjach Krakowa m,inn.: jako inspektor nadzoru budowlanego renowacji zabytkowych plant krakowskich oraz weryfikator konstrukcji w Biurze Projektów BISPROL.

            W 1987 roku otrzymał pierwszy stopień specjalizacji zawodowej, a od 1994 roku jest rzeczoznawcą budowlanym z listy wojewody krakowskiego.

            Od 1993 roku był pełnomocnikiem wojewody i pełnomocnikiem dyrektora teatru im. J. Słowackiego ds. odnowy teatru, następnie z ramienia Urzędu Miasta Krakowa, Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej, prowadził inwestycję i koordynację oraz nadzory budowlane obiektów zabytkowych.

            W latach 1998 do 2006 roku był głównym inspektorem nadzoru inwestycyjnego z ramienia Naczelnego Sądu Administracyjnego dla obiektu zabytkowego przy ul. Topolowej (Pałac Mańkowskich) oraz rozbudowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przy ul. Rakowickiej w Krakowie.

            Od 1949 roku do chwili obecnej działa w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W latach od 1962 do 1970 przez cztery kadencje był wiceprzewodniczącym, a przez następne cztery kadencje (1970-1981) – przewodniczącym Krakowskiego Oddziału  PZITB. Był również współzałożycielem Komitetu Projektowania przy Zarządzie Głównym PZITB. Od 1978 roku jest członkiem Komitetu Nauki PZITB. W latach 1983 – 1987 był wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego PZITB, a od 1981 do 1987 r. wiceprzewodniczącym  Rady Wojewódzkiej NOT w Krakowie.

            Był organizatorem i współorganizatorem dziesięciu Zjazdów Koleżeńskich Absolwentów Wydziału Inżynierii Lądowej, Wodnej i Mierniczej Politechniki Krakowskiej, w tym ostatniego jubileuszowego w maju 1999 roku z okazji 50-tej rocznicy ukończenia studiów.

            Posiada następujące odznaczenia: Złoty krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej (Londyn), Medal wojska, Złotą Odznakę PZITB, Złotą Odznakę Miasta Krakowa i Ziemi Krakowskiej, Złotą Odznakę NOT, odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego, Srebrną Odznakę „Zasłużony w rozwoju województwa katowickiego”, Honorową Odznakę Politechniki Krakowskiej, Dyplom Inżyniera Górnictwa I stopnia i szereg innych.

            W 1982 roku otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego Oddziału Krakowskiego PZITB, a na krajowym Zjeździe Delegatów PZITB w 1984 roku uzyskał godność Członka Honorowego PZITB.  W 2010 roku otrzymał godność Zasłużonego Seniora PZITB.

           Kol. M.Dziadkowiec zmarł 4 września 2012 r.  W dniu 6 września na cmentarzu Rakowickim w imieniu PZITB pożegnał  śp. Mieczysława Dziadkowca Kol. prof. Janusz Kawecki.


 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone