Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Kontakt
Młoda Kadra Techniczna
KONFERENCJE
WPPK 2022
TECH-BUD'2019
Wyszukaj

 
 
 
Walne Zgromadzenie Delegatów 2020 Drukuj Email
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW
Oddziału Małopolskiego PZITBW sobotę, 4 lipca 2020 roku w Domu Technika NOT przy ul. Straszewskiego w Krakowie odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Małopolskiego PZITB. Z uwagi na ograniczenia związane ze stanem pandemii i wynikające z tego obostrzenia reżimu sanitarnego wdrożono specjalne procedury.

Tym niemniej warto zaznaczyć, że w Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział wzięli m.in.: kol. Ryszard Trykosko – Przewodniczący Zarządu Głównego PZITB, kol. Mirosław Boryczko – Przewodniczący Rady Okręgowej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, kol. Małgorzata Boryczko – Dyrektor Powiatowego Urzędu Nadzoru Budowlanego – Powiat Grodzki w Krakowie, kol. Andrzej M. Kucharski – Prezes Zarządu Krakowskiej Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Po przywitaniu Gości i Delegatów przez Przewodniczącego Oddziału wybrano prezydium WZD w skład którego weszli:
 • kol. Andrzej M. Kucharski – przewodniczący,
 • kol. Jan Szpak – z-ca przewodniczącego,
 • kol. Justyna Banaś – sekretarz.

Po wyborze Prezydium WZD głos zabrał kol. Ryszard Trykosko – Przewodniczący Zarządu Głównego PZITB. W swoim wystąpieniu kol. Trykosko podsumował aktualną sytuację PZITB. Podkreślił dokonania dwóch kadencji, w trakcie których pełnił funkcję Przewodniczącego Związku. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z Oddziałem Małopolskim PZITB. Na zakończenie pogratulował ustępującym władzom Oddziału niewątpliwych osiągnięć.

W dalszej części WZD Delegaci wysłuchali sprawozdań z mijającej kadencji. Praca ustępującego Zarządu oceniona została pozytywnie o czym świadczy jednogłośnie udzielone absolutorium.

Jednak najważniejszym elementem Walnego Zgromadzenia były wybory nowych władz, tj. Zarządu i organów statutowych Oddziału Małopolskiego na kadencję 2020-2024. Przewodniczącym Oddziału został kol. Maciej Gruszczyński.

W swoim wystąpieniu programowym nowowybrany Przewodniczący podziękował za zaufanie oraz nakreślił podstawowe kierunki aktywności Oddziału, które z jednej strony winny ogniskować się na zwiększeniu aktywności Członków i podniesieniu rangi Stowarzyszenia, a z drugiej strony zapewnić trwałe fundamenty finansowe działalności, szczególnie w dobie pandemii COVID-19 i kryzysu, który z dużą dozą prawdopodobieństwa dotknie sfery budownictwa. W ocenie Przewodniczącego Oddziału kluczowym obszarem współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa będzie opracowanie i wdrożenie programu szkoleń prowadzonych zdalnie, które w obecnej rzeczywistości stają się koniecznością.

W dalszych głosowaniach wyłoniony został Zarząd Oddziału na kadencję 2020-24, w skład którego weszło 9 Członków, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. Wybrano również 6 delegatów na Zjazd Krajowy PZITB, który odbędzie się tym razem w Opolu w miesiącu wrześniu, a także delegatów do Rad Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie.

Niezwłocznie po zakończeniu obrad WZD odbyło się pierwsze w kadencji posiedzenie Zarządu Oddziału, w trakcie którego nastąpiło jego ukonstytuowanie. Skład Zarządu Oddziału Małopolskiego na kadencję 2020-2024 przedstawia się w sposób następujący:
 • kol. Maciej Gruszczyński – przewodniczący,
 • kol. Karol Firek – wiceprzewodniczący,
 • kol. Izabela Tylek – wiceprzewodniczący,
 • kol. Artur Walczak – skarbnik,
 • kol. Teresa Zych – sekretarz,
 • kol. Justyna Banaś – członek Zarządu, z-ca sekretarza,
 • kol. Rafał Kukla – członek Zarządu,
 • kol. Krzysztof Mierczak – członek Zarządu,
 • kol. Joanna Misygar – członek Zarządu,
 • kol. Filip Pachla – członek Zarządu,

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Oddziału wybrana została kol. Ewa Koczanowicz-Skwiercz.

Warto podkreślić, że dyskusja w trakcie WZD oraz rozmowy prowadzone w kuluarach były, szczególnie cenną ostatnio, okazją do bezpośredniej wymiany opinii na temat aktualnych problemów technicznych i prawnych związanych z bieżącą działalnością inżynierską w budownictwie. 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone