Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Kontakt
Młoda Kadra Techniczna
KONFERENCJE
WPPK 2022
TECH-BUD'2019
Wyszukaj

 
 
 
Kazimierz Flaga Drukuj Email
Kazimierz FlagaProf. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
Urodzony 23.01.1939 r. w Sułkowicach. Profesor zwyczajny Politechniki Krakowskiej i jej rektor w latach 1996-2002. Obecnie kierownik Katedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej, członek Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych, członek KILiW PAN, członek Rady Naukowej w IBDiM w Warszawie.
Jest także Członkiem Zagranicznym Akademii Budownictwa Ukrainy (1998), Profesorem Honorowym Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Inżynierii Ekologicznej (2002), członkiem IABSE, Członkiem Honorowym PZITB, Członkiem Honorowym ZMRP, Członkiem Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, członkiem Bractwa Kurkowego w Krakowie, kawalerem Rycerskiego Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie, członkiem Związku Podhalan, członkiem Rady Naukowej Związku Podhalan, przewodniczącym Zarządu Fundacji „Prometeusz” – pro publico bono.
Wypromował 10 doktorów nauk technicznych. Opublikował jako autor lub we współautorstwie 270 publikacji naukowych, w tym 11 monografii. Ponadto ma w swoim dorobku 2 patenty, 270 opracowań naukowo-badawczych dla przemysłu, 350 opinii i recenzji, 260 ekspertyz obiektów budowlanych i inżynierskich. 90 zrealizowanych projektów, w tym projekt studialny obiektów olimpijskich w Montrealu, projekty konstrukcyjne Ambasady Polskiej w New Delhi, Ośrodka Polonijnego UJ w Krakowie, budynku IMiKB Politechniki Krakowskiej, projekty konstrukcyjne kościołów: pw. Matki Bożej Królowej świata w Radomiu, pw. Ducha świętego w Mielcu, pw. św. Józefa w Rzeszowie oraz pw. Ducha świętego w Zielonej Górze. Aktualnie jest weryfikatorem projektu konstrukcyjnego – wykonawczego i konsultantem budowy świątyni świętej Bożej Opatrzności w Warszawie. Był (lub jest) także konsultantem 12 dużych realizacji obiektów budowlanych i inżynierskich (m.in. most i wiadukt im. Ks. J. Poniatowskiego w Warszawie, most autostradowy przez Wisłę w Grabowcu k. Torunia, most kolejowy przez Wisłę w Krakowie, Płyta Centrum Komunikacyjnego w Krakowie, most Kotlarski w Krakowie).
Odbył staże zagraniczne m.in. w Udine, Paryżu, Tunisie, Rzymie, Palermo, Pizie, Atenach, Delft i Winterthur. Jego pasją zawodową są mosty. W latach 1996-2001 był przewodniczącym Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Ustanowił „Medal za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie” i statuetkę w konkursie na „Dzieło Mostowe Roku”. Zorganizował 14 Wypraw naukowo-technicznych na obiekty mostowe Europy oraz Wyprawę „Mosty świata-1” do Azji Południowo-Wschodniej (2008).
 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone