Menu Witryny
Aktualności
O PZITB
Informatory i Sprawozdania
Zarząd
Komisje
Koła Zakładowe i Terenowe
Konkursy
Rekomendacje
Zasłużeni
Składki Członkowskie
Ośrodek Rzeczoznawstwa
Szkolenia
Uprawnienia budowlane
Kosztorysowanie
Prezentacje
Referencje
Bezpłatne porady prawne
Młoda Kadra Techniczna
Kontakt
KONFERENCJE
TECH-BUD'2019
WPPK 2017
Wyszukaj

 
 
 
Zygmunt Rawicki Drukuj Email

   
Zygmunt Rawicki
Kol. ZYGMUNT RAWICKI
Data i miejsce urodzenia: 15 sierpnia 1947 r., Nowy Targ
Wykształcenie i zawód: wyższe – absolwent Politechniki Krakowskiej,
dr inż. budownictwa lądowego


Kol. Z. Rawicki od 1972 r. pracuje na Politechnice Krakowskiej. Jest cenionym nauczycielem akademickim, wysokiej klasy specjalistą w zakresie technologii specjalnych betonów, w tym oryginalnej technologii betonów ciężkich o wysokim stopniu ciekłości stosowanych w energetyce jądrowej oraz technologii betonów rynnowych wdrożonych po raz pierwszy na budowie elektrowni szczytowo – pompowej Porąbka – Żar i Cierny Vah na Słowacji. Posiada uprawnienia bez ograniczeń wykonawcze (1975) i projektowe (1986), jest rzeczoznawcą PZITB (1987) oraz z listy Wojewody (1994) z zakresu materiałów, konstrukcji i ustrojów budowlanych oraz konstrukcji betonowych. Jest autorem bądź współautorem ok. 290 różnych opinii naukowo – technicznych, projektów, ekspertyz i orzeczeń z zakresu między innymi: technologii betonu, napraw i wzmacniania konstrukcji, prefabrykacji i mechaniki pękania. Jest autorem lub współautorem ok. 180 artykułów i referatów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Na uczelni pełnił między innymi: funkcję sekretarza fundacji „Politechnika Krakowska Rodakom” oraz opiekuna współpracy z ramienia Politechniki Krakowskiej z Uniwersytetem Technicznym w Koszycach (od 1998 r.). Jest członkiem Komisji Budownictwa PAN Oddziału Krakowskiego (od 1999 r.), członkiem Slovak Society for Trenchless Technology (od 1995 r.), Polskiego Towarzystwa Stereologicznego (od 1991 r.), Komitetu Nauki PZITB (od 1984 r.), honorowym członkiem Związku Statyków Słowacji (od 2004 r.), członkiem honorowym Węgierskiej Izby Inżynierów (od 2005) r. i Czeskiego Związku Inżynierów Budownictwa (od 2008 r.).

Był organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji, między innymi: „Jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe” (1977 – 1985)., „Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych” (1998, 2000, 2004, 2006, 2008), „Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych” (1997 – 2002), „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji” (1997 – 2002), „Budownictwo sakralne w krajach grupy wyszehradzkiej” (2003).

Za działalność dydaktyczną i naukowo – techniczną był wielokrotnie wyróżniany, między innymi:

 • nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego II stopnia – zespołowa za prace naukowo – badawcze (1982),
 • nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską szczególnie przydatną dla gospodarki narodowej (1984),
 • nagrody indywidualne i zespołowe Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych (kilkakrotnie),
 • wyróżnienie honorowe OW NOT za „Wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” (1978),
 • nagroda statuetka Oddziału Krakowskiego PZITB za „Wybitne osiągnięcia w zakresie działalności stowarzyszeniowej” (1986),
 • wyróżnienie honorowe dla opiekuna pracy dyplomowej nagrodzonej I nagrodą im. Prof. Stella – Sawickiego (1996),
 • wyróżnienie honorowe dla opiekuna pracy dyplomowej wyróżnionej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (1999)

Od 2002 r. kol. Z. Rawicki jest przewodniczącym Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów i członkiem Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kol. Z. Rawicki jest członkiem PZITB od 1973 roku. Członek honorowy PZITB od 2005 r.

Działalność w Oddziale Małopolskim PZITB:

 • 1975-78 – sekretarz Komisji Szkoleniowej
 • od 1975 r. – delegat na każde Walne Zgromadzenie Oddziału
 • 1976-77 – sekretarz Studium Podyplomowego z zakresu materiałów i konstrukcji
 • 1978-81 – z-ca sekretarza Zarządu Oddziału
 • 1984-87 – sekretarz Zarządu Oddziału
 • od 1984 – członek Komisji Nauki w Oddziale
 • 1987-90 – wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału
 • 1994-96 – przewodniczący komisji kwalifikacyjnej ds. rekomendacji podmiotów gospodarczych w dziedzinie budownictwa
 • 1996-2002 – przewodniczący Zarządu Oddziału
 • 1996-2005 – członek Rady Konsultacyjnej Studiów Podyplomowych organizowanych przez PK, AE i CUTOB - PZITB
 • 1998 – organizator obchodów 50-lecia działalności Oddziału i współautor monografii Krakowskiego Oddziału PZITB
 • 1999-2000 – inicjator porozumień o współpracy pomiędzy Izbami Budowlanymi z Karlowych Warów, Koszyc i Miszkolca a Krakowskim Oddziałem PZITB
 • Od 2002 – pełnomocnik Zarządu Oddziału ds. współpracy z zagranicą

Działalność w centralnych władzach Związku:

 • Od 1978 r. delegat na każdy Krajowy Zjazd Delegatów PZITB i członek komisji zjazdowych
 • 1990-93 – członek Głównej Komisji Rewizyjnej PZITB
 • 1993-96 – członek Prezydium Zarządu Głównego PZITB
 • 1994 – organizator II spotkania organizacji budowlanych krajów grupy wyszehradzkiej
 • 1996-2002 – członek Zarządu Głównego PZITB
 • 1996-2002 – członek Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Budowa Roku”
 • 1998 – organizator I Ogólnopolskiego Dnia Inżyniera Budowlanego
 • 1999 – organizator VI spotkania organizacji budowlanych krajów grupy wyszehradzkiej
 • 1999-2005 – sekretarz Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB
 • Od 2000 r. – członek Komitetu redakcyjnego wydawnictwa „Zabytki techniki krajów grupy wyszehradzkiej” (tom I, II i IV) oraz redaktor naczelny tomu III. (2007)
 • od 2002 - wiceprzewodniczący Zarządu Głównego PZITB
 • od 2002 – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Budowa Roku”
 • 2003 – organizator X spotkania organizacji budowlanych krajów grupy wyszehradzkiej
 • 2007 – organizator XIV spotkania organizacji budowlanych krajów grupy wyszehradzkiej

Posiadane odznaczenia i odznaki:

 • Srebrna Odznaka PZITB (1976 r.)
 • Złota Odznaka CZSBM (1978 r.)
 • Złota Odznaka PZITB (1981 r.)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1982 r.)
 • Srebrna Odznaka NOT (1984 r.)
 • Medal 40 – lecia Polski Ludowej (1984 r.)
 • Srebrna Odznaka Zasłużony dla Budownictwa i PMB (1986 r.)
 • Srebrna Odznaka za pracę społeczną dla m. Krakowa (1987 r.)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1987 r.)
 • Złota Odznaka NOT (1988 r.)
 • Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej (1988 r.)
 • Złota Odznaka za pracę społeczną dla m. Krakowa (1989 r.)
 • Medal 40 – lecia KPBP Krakbud (1989 r.)
 • Medal 50 – lecia Krakowskiego Oddziału PZITB (1998 r.)
 • Medal Zasłużony dla Chemobudowy Kraków (2001 r.)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2001 r.)
 • Złoty Medal X – lecia SKSI (Słowacja) (2002 r.)
 • Złoty Medal X – lecia CKAIT (Czechy) (2002 r.)
 • Medal 25 – lecia Wydziału Budowlanego Uniwersytetu Technicznego w Koszycach (2002 r.)
 • Honorowa Odznaka „Za zasługi dla budownictwa” (2005 r.)
 • Złota Honorowa Odznaka Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (2007 r.)
 • Medal 90–lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji (2007 r.)
 • Złota Odznaka PIIB (2008 r.)

 

 
 
 
 
 

Copyright © 2008 Datacomp. Wszelkie prawa zastrzeone