Zarząd
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW i TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

W KADENCJI 2024-2028
CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
Lp.
 Imię i NAZWISKO
Funkcja 
 1.  Filip PACHLA  Przewodniczący 
 2.  Izabela TYLEK  Wiceprzewodnicząca
 3.  Karol FIREK  Wiceprzewodniczący
 4.  Artur WALCZAK  Skarbnik
 5.  Dominika DĘBSKA  Sekretarz
 6.  Justyna BANAŚ  Z-ca Sekretarza
 7.  Rafał KUKLA  Członek Zarządu
 8.  Krzysztof MIERCZAK  Członek Zarządu
 9.  Mariusz SZEWCZYK  Członek Zarządu
  


KOMISJA REWIZYJNA:
Lp.
 Imię i NAZWISKO
Funkcja 
 1.  Zofia BOBULA  Przewodnicząca
 2.  Teresa ZYCH  
 3.  Wojciech DROZD    SĄD KOLEŻEŃSKI:
Lp.
 Imię i NAZWISKO
Funkcja      
 1.  Kazimierz PODKÓWKA  Przewodniczący
 2.  Ewa KOCZANOWICZ-SKWIERCZ    
 3.  Joanna MISYGAR  
 4.  Joanna WISOR-PRONOBIS  Delegaci na KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW PZITB:
Lp.
 Imię i NAZWISKO
 1.  Filip PACHLA
 2.  Mirosław BORYCZKO
 3.  Maciej GRUSZCZYŃSKI
 4.  Małgorzata BORYCZKO
 
 Zastępcy:
 1.  Jan SZPAK
 2.  Wojciech BILIŃSKIDelegaci do Rad FSNT NOT: 
 
 Imię i NAZWISKO
 Kraków
 
 Mirosław BORYCZKO
 Maciej GRUSZCZYŃSKI
 Nowy Sącz
 
 Krzysztof KOGUT
 Jan SKAWIŃSKI
 Tarnów
 
 Krzysztof MENDALA
 Krzysztof MOSKAL