Szkolenie doskonalące dla inspektorów nadzoru inwestorskiego – wybrane zagadnienia
Image TERMIN SZKOLENIA UWAGI
   26.10.2017-część I
12.12.2017-część II

szkolenie płatne dla wszystkich


Image Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział Małopolski w Krakowie
31-113 Kraków, ul. F. Straszewskiego 28
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego
PZITB-ORSB

www.pzitb.org.pl   szkolenia@pzitb.org.pl
Konto bankowe: Bank Millennium, Nr: 57 1160 2202 0000 0000 3488 7477
przy współpracy
Image MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w KRAKOWIE

ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków
tel.: (12) 630-90-60, 630-90-61
Image
 
ZAPRASZAJĄ PAŃSTWA NA SZKOLENIE:
 

Szkolenie doskonalące dla inspektorów nadzoru inwestorskiego
– wybrane zagadnienia

ImageTematyka szkolenia
 

Szkolenie odbędzie się w dniu
26.10.2017 - część I
12.12.2017 - część II,
w godz. 14:00-18:10

w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie
ul. Rajska 1

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 590 zł (cz. I + II).
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
UWAGA! Dopłata dla członków MOIIB - cz. I + II: 290 zł.
 
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata na konto i przesłanie karty
zgłoszenia najpóźniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 
Zgłoszenia: PZITB - ORSB
31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28 lok. 16,18
Tel. 519 197 983, fax (12) 421 47 37
e-mail: szkolenia@pzitb.org.pl        www.pzitb.org.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00
Karta zgłoszenia do pobrania: Karta zgłoszenia