Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich ...
Image TERMIN SZKOLENIA UWAGI
   20.09.2018

udział w szkoleniu dla członków MOIIB jest bezpłatnyImage Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział Małopolski w Krakowie
31-113 Kraków, ul. F. Straszewskiego 28
Ośrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego
PZITB-ORSB

www.pzitb.org.pl   szkolenia@pzitb.org.pl
Konto bankowe: Bank Millennium, Nr: 57 1160 2202 0000 0000 3488 7477
przy współpracy
Image MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w KRAKOWIE

ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków
tel.: (12) 630-90-60, 630-90-61
Image

ZAPRASZAJĄ PAŃSTWA NA SZKOLENIE:
 

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 Wykładowca: mgr inż. Anna Tarczyńska-Gałaś - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie
 

Szkolenie odbędzie się w dniu 20.09.2018 (czwartek) , w godz.  14:00-16:30
w Dom Technika, ul. Straszewskiego 28
sala konferencyjna, I piętro

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 150 zł. Dla członków PZITB 130 zł.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłaszania się.
UWAGA!  Udział w szkoleniu dla członków MOIIB jest bezpłatny.
 
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata na konto
i przesłanie karty zgłoszenia najpóźniej na 5 dni przed ich rozpoczęciem.
 
Zgłoszenia: PZITB - ORSB
31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28 lok. 16,18
Tel. 519 197 983, fax (12) 421 47 37
e-mail: szkolenia@pzitb.org.pl        www.pzitb.org.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00
Karta zgłoszenia do pobrania: Karta zgłoszenia