Kurs kosztorysowania robót budowlanych  
Image TERMIN KURSU UWAGI
  rozpoczecie kursu
19 listapada 2021
- ONLINE

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 1290 zł, dla członków PZITB 1160 zł.
Dla członków MOIIB opłata wynosi 350zł.

Koszt 3-dniowego Szkolenia komputerowego dla uczestników nie będących Członkami MOIIB wynosi 770zł


Kosztorysowanie robót budowlanych - program kursu

Program kursu realizowany jest w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem techniki komputerowej. Kurs kończy się egzaminem oraz wystawieniem zaświadczenia. Program kursu obejmuje najnowsze rozporządzenia i zmiany prawne dotyczące kosztorysowania.

Program kursu:

 • Podstawy techniczne, rzeczowe i finansowe kosztorysowania
 • Proces inwestycyjny, zlecanie robót budowlanych
 • Rodzaje kosztorysów , normy kosztorysowania
 • Zasady przedmiarowania i obmiarowania robót
 • Kalkulacja składników ceny kosztorysowej
 • Kosztorys budowlany-metody kosztorysowania
 • Przetargi na roboty budowlane wraz z opracowaniem dokumentacji
 • BIM w kosztorysowaniu
 • Wspomaganie komputerowe kosztorysowania

Uczestnicy kursu otrzymają zestaw materiałów szkoleniowych, wersję demo programu BIMestiMate do indywidualnego pogłębienia i utrwalenia wiedzy zawodowej oraz rabat przy zakupie programu BIMestiMate.

BIMestiMate


Dla uczestników kursu rabat przy zakupie programu BIMestiMate wynosi: 1000.00zł.Zajęcia odbywają się w: piątki od godz. 16:00 do 19:10 oraz w soboty od godz. 10:00 do godz. 15:00.

 • Część I - 19-20.11.2021 - Kosztorysowanie robót budowlanych – przepisy prawne, zasady ogólne. Kosztorys inwestorski i ofertowy. Dokumentacja przetargowa.
  Wykładowca: mgr inż. Stanisław Moryc, rzeczoznawca kosztorysowy SKB

 • Część II - 26-27.11.2021 - Kosztorysowanie - przedmiarowanie robót. Wartość kosztorysowa inwestycji. Kosztorys zamienny i powykonawczy. Wycena prac projektowych.
  Wykładowca: inż. Stanisław Moryc, dr Witold Frąckowiak, rzeczoznawcy kosztorysowi SKB

 • Część III - 3-4.12.2021 - Kosztorysowanie komputerowe w programie BIMestiMate. Rozszerzone funkcje programów do kosztorysowania. Ćwiczenia.
  Wykładowca: dr Witold Frąckowiak, rzeczoznawca kosztorysowy SKB

Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 1290 zł, dla członków PZITB 1160 zł.
Dla członków MOIIB opłata wynosi 350zł.
Koszt 3-dniowego Szkolenia komputerowego dla uczestników nie będących Członkami MOIIB wynosi 770zł.


Rozpoczęcie kursu: wrzesień 2021
Zgłoszenia via e-mail: szkolenia@pzitb.org.pl
Karta zgłoszenia do pobrania: Karta zgłoszenia

Po przyjęciu zgłoszenia, zgłaszającemu zostanie przesłany link z dostępem do udziału w szkoleniu online.
Uczestnicy kursu muszą być wyposażeni w laptop lub komputer z kamerą internetową i dostępem do internetu.