Umowy o roboty budowlane -zabezpieczenie interesów stron, minimalizacja ryzyka – część I
Image TERMIN SZKOLENIA UWAGI
   27.02.2020 (Czwartek)
zmiana ! na
26.03.2020 (Czwartek)

Dla członków MOIIB szkolenie bezpłatne


Firma 0
Image Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział Małopolski w Krakowie
31-113 Kraków, ul. F. Straszewskiego 28
Ośœrodek Rzeczoznawstwa i Szkolenia Budowlanego
PZITB-ORSB

www.pzitb.org.pl   szkolenia@pzitb.org.pl
Konto bankowe: Bank Millennium, Nr: 57 1160 2202 0000 0000 3488 7477
przy współpracy
Image MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w KRAKOWIE

ul. Czarnowiejska 80, 30-054 Kraków
tel.: (12) 630-90-60, 630-90-61
Image


ZAPRASZAJĄ PAŃSTWA NA SZKOLENIE:
 

Umowy o roboty budowlane -zabezpieczenie interesów stron, minimalizacja ryzyka –część I

 Wykładowca: Kancelaria Borucki i Długosz Radcowie Prawni SP
 

Szkolenie odbędzie się w dniu 26.03.2020 (Czwartek) , w godz.  14:00-16:30
Kraków
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
ul. Rajska 1
II piętro , sala 247

Koszt uczestnictwa w szkoleniu 150 zł. Dla członków PZITB 130 zł.
Iloœść miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłaszania się.
Dla członków MOIIB szkolenie bezpłatne
 
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaœwiadczenie o udziale w szkoleniu.
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata na konto
i przesłanie karty zgłoszenia najpóŸniej na 5 dni przed ich rozpoczęciem.
 
Zgłoszenia: PZITB - ORSB
31-113 Kraków, ul. Straszewskiego 28
Tel. 519 197 983, fax (12) 421 47 37
e-mail: szkolenia@pzitb.org.pl        www.pzitb.org.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00
Karta zgłoszenia do pobrania: Karta zgłoszenia