Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane
Image NAJBLIŻSZY KURS UWAGI
  rozpoczęcie kursu
8 października 2021
- ONLINE

koszt 1390 zł


Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

Tematyka zajęć jest ściśle powiązana z zakresem wiedzy niezbędnej do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane i obejmuje:

  • Ustawa Prawo Budowlane i inne, akty wykonawcze do ustaw
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego, zagospodarowanie przestrzenne
  • Bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie oraz wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy, dozór techniczny
  • Projektowanie i wykonawstwo w procesie budowlanym w aspekcie przygotowania do egzaminu na uprawnienia budowlane
  • Ustawa o samorządach zawodowych
  • Wyroby budowlane, systemy oceny zgodności, normalizacja.

Kurs prowadzony jest przez wybitnych specjalistów z wyższych uczelni technicznych, specjalistów prawa budowlanego, państwowego nadzoru budowlanego, straży pożarnej, inspekcji pracy, wysoko wykwalifikowanych inżynierów budownictwa.

Rozpoczęcie kursu: 8 października 2021

Terminy zajęć: 8-9.10; 15-16.10; 22-23.10; 5-6.11.2021 r.

Zgłoszenia via e-mail: szkolenia@pzitb.org.pl
Karta zgłoszenia do pobrania: Karta zgłoszenia

Po przyjęciu zgłoszenia, zgłaszającemu zostanie przesłany link z dostępem do udziału w szkoleniu online

Koszt (brutto): 1390 złTel: 519 197 983