Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane
Image NAJBLIŻSZY KURS UWAGI
  rozpoczęcie kursu
22 kwiecień 2022

koszt 1390 zł


Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

Tematyka zajęć jest ściśle powiązana z zakresem wiedzy niezbędnej do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane i obejmuje:

  • Ustawa Prawo Budowlane i inne, akty wykonawcze do ustaw
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego, zagospodarowanie przestrzenne
  • Bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie oraz wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy
  • Projektowanie i wykonawstwo w procesie budowlanym w aspekcie przygotowania do egzaminu na uprawnienia budowlane
  • Wyroby budowlane, systemy oceny zgodności, normalizacja.

Jest to 61 edycja kursu, uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe do indywidualnego pogłębiania wiedzy zawodowej. Szczegółowy harmonogram kursu otrzymają Państwo pierwszego dnia.

Kurs prowadzony jest przez wybitnych specjalistów z wyższych uczelni technicznych, specjalistów prawa budowlanego, państwowego nadzoru budowlanego, straży pożarnej, inspekcji pracy.

Analiza wśród uczestników kursów z poprzednich lat wykazała zdawalność na poziomie 90-100%.

Zajęcia odbywają się w piątki (15:00-19:50) soboty (9:00-15:40)

Terminy zajęć: 22-23.04; 29-30.04; 6-7.05; 13-14.05.2022 r.

Koszt:    1.390 zł brutto, dla członków PZITB 1.250 zł brutto

Rozpoczęcie kursu: 22 kwiecień 2022

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE: PZITB - ORSB, ul. Straszewskiego 28
31-113 Kraków, Tel/fax 012 421 47 37, 519 197 929
szkolenia@pzitb.org.pl, www.pzitb.org.pl

Karta zgłoszenia do pobrania: Karta zgłoszeniaPobierz wersję PDF