Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane
Image NAJBLIŻSZY KURS UWAGI
  28 wrzesień 2018

koszt 1390 zł, dla członków PZITB 1250 zł


Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

Program kursu zawiera 54 godzin wykładów. Tematyka zajęć jest ściśle powiązana z zakresem wiedzy niezbędnej do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane i obejmuje:

  • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • Ustawa Prawo Budowlane i rozporządzenia wykonawcze do w/w ustawy,
  • Bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie oraz wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy,
  • Projektowanie i wykonawstwo w procesie budowlanym w aspekcie przygotowania do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Kurs prowadzony jest przez wybitnych specjalistów z wyższych uczelni technicznych, specjalistów prawa budowlanego, państwowego nadzoru budowlanego, straży pożarnej, inspekcji pracy, wysoko wykwalifikowanych inżynierów budownictwa.

Rozpoczęcie kursu: 28 wrzesień 2018
Zajęcia odbywają się w piątki (15:00-20:00) i soboty (9:00-16:00) przez cztery tygodnie.

Terminy zajęć:
1. 2018 Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Rajska 1, sala 247
2. 2018 Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul. Rajska 1, sala 247
3. 2018 Budynek NOT, ul. Straszewskiego 28, I piętro
4. 2018 Budynek NOT, ul. Straszewskiego 28, I piętro
   

Szczegółowy harmonogram kursu otrzymają Państwo pierwszego dnia.

Koszt (brutto): 1390 zł, dla członków PZITB 1250 zł


Zgłoszenia: ORSB-PZITB, ul. Straszewskiego 28, 31-113 Kraków, II p pokój 16
Tel/fax (12) 421-47-37 e-mail: szkolenia@pzitb.org.pl
Karta zgłoszenia do pobrania: Karta zgłoszenia