Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane
Image NAJBLIŻSZY KURS UWAGI
  rozpoczęcie kursu
6 października 2023

koszt 1300 zł + VAT = 1599 zł
dla Członków PZITB 1440 zł


Kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane

Tematyka zajęć jest ściśle powiązana z zakresem wiedzy niezbędnej do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane i obejmuje:

 • Ustawa Prawo Budowlane i inne, akty wykonawcze do ustaw
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego, zagospodarowanie przestrzenne
 • Bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie, dozór techniczny, wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy
 • Projektowanie i wykonawstwo w procesie budowlanym w aspekcie przygotowania do egzaminu na uprawnienia budowlane
 • Wyroby budowlane, systemy oceny zgodności, normalizacja.

Jest to 62 edycja kursu, uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe do indywidualnego pogłębiania wiedzy zawodowej. Szczegółowy harmonogram kursu otrzymają Państwo pierwszego dnia.

Kurs prowadzony jest przez wybitnych specjalistów z wyższych uczelni technicznych, specjalistów prawa budowlanego, państwowego nadzoru budowlanego, straży pożarnej, inspekcji pracy.

Analiza wśród uczestników kursów z poprzednich lat wykazała zdawalność na poziomie 90-100%.

Koszt:    1.300 zł + VAT 23% = 1599 zł brutto, dla członków PZITB 1.440 zł brutto

Rozpoczęcie kursu: wrzesień 2023

Terminy zajęć:

  6.10 (piątek)  - 15:00-19:50
  7.10 (sobota)  - 9:00-15:40

  13.10 (piątek)  - 15:00-19:50
  14.10 (sobota)  - 9:00-15:40

  20.10 (piątek)  - 15:00-19:50
  21.10 (sobota)  - 9:00-15:40

  27.10 (piątek)  - 15:00-19:50
  28.10 (sobota)  - 9:00-15:40

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE: PZITB - ORSB, ul. Straszewskiego 28
31-113 Kraków, Tel. 519 197 929
orsb@pzitb.org.pl, www.pzitb.org.pl

Karta zgłoszenia do pobrania: Karta zgłoszenia